Milan Vuković, dipl. iur.

Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


 Osobni podaci:

Datum rođenja: 1933.
Mjesto rođenja: Krilo-Jesenice kod Splita, Republika Hrvatska

 Obrazovanje i kvalifikacije:

1956. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1952.  Klasična gimnazija u Splitu 

 Radno iskustvo u pravosuđu:

1992. – 1995.

1997. – 1999.
 Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
1995.  Izabran za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske 
1961. do 1991.  Odvjetnik sa sjedištem pisarnice u Zagrebu  

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

Član Ustavotvorne komisije Predsjedništva Republike Hrvatske za izradu prvog Ustava Republike Hrvatske 1990. 
Član Komisije za ratne zločine Republike Hrvatske 1993. – 1995.  
Predsjednik Izborne komisije Republike Hrvatske 1993. – 1995. 
Član Državnog sudbenog vijeća 1994. – 1995. 

Ostalo:

Utemeljio je, 2008. godine, susrete "Dr Franjo Tuđman - Hrvati kroz stoljeća" koji se održavaju u Velikom Trgovišću te je inicirao je i pokrenuo kulturne manifestacije "Dobrojutro, more" u Podstrani (nakon hrvatske vojne pobjede u akciji Oluja), "Dane Ranka Marinkovića" u Komiži te "Dane Petra Šegedina" u Korčuli

 Publikacije i ostali radovi:

Objavio je šezdesetak znanstveno-stručnih radova  te desetak knjiga, uglavnom s tematikom kaznenih obrana. Neke od njih:
Knjiga "Član 133. KZ SFRJ nad Međugorjem", o sudskom  progonu fra Joze Zovka, Zagreb, 1990.
Sudski progoni hrvatstva, Narodne novine, Zagreb, 1995.
Rat za Hrvatsku je započeo u Virovitici: 1991. - suđenje Virovitičanima pred Vojnim sudom u Zagrebu, Gradsko poglavarstvo, Virovitica, 1996. 
Urednik je knjige u izdanju Kluba Kiwanis "Hrvatski umjetnici protiv rata u Hrvatskoj", objavljene 1992. o humanitarnom radu za pomoć stradalih u domovinskom ratu 

 Priznanja:

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom
Red Ante Starčevića za doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje, i ostvarenju hrvatske države. 
Red Ante Starčevića za obranu političkih optuženika 
Spomenica Domovinskog rata  
Medalje domovinske zahvalnosti 
vrh stranice