Mišljenja Kaznenog odjela i predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o nacrtima predloženih zakona

20.10.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske svojim dopisom broj Su II-62/2023-6 od 20. listopada 2023. dostavio je Ministarstvu pravosuđa i uprave mišljenje Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske u kojem su se suci tog odjela očitovali o Nacrtu prijedloga Kaznenog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te Zakona o kaznenom postupku.
U tom dopisu, uz dostavu mišljenja, predsjednik Vrhovnog suda mr. sc. Radovan Dobronić naveo je da stav sudaca Kaznenog odjela nije u cijelosti i stav predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, u onom dijelu u kojem se govori o izmjeni čl. 111.a KZ (čl. 7. prijedloga) koji nosi naslov „Teško ubojstvo ženske osobe“.

Radi objektivnog informiranja javnosti, u privitku, objavljujemo u cijelosti mišljenje Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske koje je dostavljeno Ministarstvu kao i dopis predsjednika Vrhovnog suda u kojem je izrazio svoje mišljenje o prijedlogu Nacrta zakona u vezi s gore navedenim kaznenim djelom, uz obrazloženje koje se odnosi na kaznenu politiku sudova za ovakva i slična djela.

Osim toga, Vrhovni sud Republike Hrvatske želi upoznati javnost da naslovi kao što je primjerice naslov objavljen u Večernjem listu od 20. listopada 2023., na naslovnici, „Pravosudna pobuna zbog kaznenog djela femicida“ potpuno neutemeljeno insinuiraju nekakvu „pravosudnu pobunu“, dok je riječ o uobičajenoj proceduri donošenja zakona o kojima ministarstvo kao predlagatelj traži mišljenje Vrhovnog suda odnosno pojedinog njegovog odjela.

Na linku koji je priložen uz priopćenje možete pročitati izraženo mišljenje Kaznenog odjela Vrhovnog suda kao i predsjednika Vrhovnog suda mr. sc. Radovana Dobronića.

Su II-62/2023-6


 

glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić

vrh stranice