mr. sc. Lucija Čimić

  Lucija Cimic

mr.sc. Lucija Čimić

Sutkinja u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 21. svibnja 1946.
Mjesto rođenja: Solin, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1984. Poslijediplomski studij "Međunarodno trgovačko pravo"
1974. Položila Pravosudni ispit
1971. Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  
1994. Javnobilježnički ispit

Radno iskustvo u pravosuđu:

od siječnja 2006. Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
1995. - 2006. Sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
1984. - 1995. Sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
1974. - 1984. Savjetnik u Trgovačkom sudu u Zagrebu
1972. - 1974. Sudački vježbenik u Županijskom sudu u Zagrebu

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

Član Državnog sudbenog vijeća
Član Udruge hrvatskih sudaca

Usavršavanje:

Sudjelovala u programu usavršavanja u SAD-u, srpanj - kolovoz 1996. godine, USAID/Croatia - Partners for international education and training
Polaznica seminara "Uvod u zakonodavstvo Europske zajednice", u organizaciji Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju iz Bonna (Deutsche Stiftung für Internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) i Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 2001. - 2002. g.
vrh stranice