Novi sadržaj na našoj web stranici: „Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija od 1. rujna 2019.“

29.12.2022.

Od dana 23. prosinca 2022. na mrežne stranice Vrhovnog suda Republike Hrvatske uvršten je novi sadržaj: „Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija od 1. rujna 2019.“ do kojeg se dolazi odabirom izbornika „Sudska praksa i propisi“ te potom klikom na link „Pravna shvaćanja i zaključci“.
Na tom mjestu mogu se pronaći svi odgovori u obliku sentenca iz odluka u povodu revizija koje su podnesene na temelju dopuštenja. Radi se o odlukama donesenim nakon 1. rujna 2019. kada je stupila na snagu Novela ZPP sa novim konceptom revizije.

Odluke su posložene u nomenklaturi koja olakšava pretraživanje po ključnoj riječi ili po člancima mjerodavnih propisa.

Za napomenuti je da se radi o postavljenim pitanjima koja su važna u općem interesu, odnosno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni ili za razvoj prava kroz sudsku praksu. Dakle, radi se o najvažnijim odlukama presedanskog karaktera pa će objava tih odluka pomoći u radu ne samo nižih sudova već i stranaka, a što bi trebalo dovesti do veće pravne sigurnosti.

Na link rubrike može se doći i direktno na poveznici:

https://www.vsrh.hr/pravna-shvacanja-povodom-dopustenih-revizija-od-192019.aspx

vrh stranice