Obavijest u smislu čl. 80. ZJN


Sprečavanje sukoba interesa u području javne nabave

Sukladno članku 80. st. 2. točk. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), objavljujemo da predstavnici naručitelja – Vrhovnog suda Republike Hrvatske: predsjednik suda i ovlašteni predstavnici za pripremu i provedbu postupka NISU U SUKOBU INTERESA u smislu odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi te stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

  • Izjava čelnika - 2017 PDF

  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu PDF

  • Izjave o nepostojanju sukoba interesa PDF

   Sprečavanje sukoba interesa u području javne nabave 2017

Sukladno članku 80. st. 2. točk. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), objavljujemo da predstavnici naručitelja – Vrhovnog suda Republike Hrvatske: predsjednik suda i ovlašteni predstavnici za pripremu i provedbu postupka NISU U SUKOBU INTERESA u smislu odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi te stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

  • Izjava čelnika PDF

  • Izjava ovlaštenog predstavnika naručitelja PDF

  • Izjava čelnika - 2017 PDF


   Sprečavanje sukoba interesa u području javne nabave

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13 i 143/13), objavljujemo da predstavnici naručitelja – Vrhovnog suda Republike Hrvatske: predsjednik suda i ovlašteni predstavnici za pripremu i provedbu postupka NISU U SUKOBU INTERESA u smislu odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi te stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

  • Izjava čelnika PDF

  • Izjava ovlaštenog predstavnika naručitelja PDF
vrh stranice