Planovi nabave

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16 i 114/2022) Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje planove nabave za proračunsku godinu sa svim izmjenama i dopunama tijekom svake proračunske godine:


Plan nabave za 2024.  godinu

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2024.: PDF / XLSX
2. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2024.: PDF / XLSX
3. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2024.: PDF / XLSX


    

Plan nabave za 2023. godinu

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2023.: PDF / XLSX
2. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske u 2023. od 11. rujna 2023.: PDF / XLSX

Plan nabave za 2022. godinu

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2022.:  PDF
2. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske u 2022. od 25. ožujka 2022.:  PDF
3. II. Izmjena plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske u 2022. od 14. travnja 2022.:  PDF
4. III. Izmjena i dopuna plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske u 2022. od 6. srpnja 2022.:  PDF
5. IV. Izmjena i dopuna plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske u 2022. od 15. rujna 2022.:  PDF
6. V. Izmjena i dopuna plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske u 2022. od 15. prosinca 2022.: PDF / XLSX

Plan nabave za 2021. godinu

Na temelju članka 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017. i 144/2020.) Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje:

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2021.:  PDF
2. Izmjene i dopune Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2021. - Rebalans od 16.11.2021.:  PDF

Plan nabave za 2020. godinu

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2020.:  PDF
2. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2020. - Rebalans od 20.5.2020.: PDF
3. II. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2020. - Prenamjena od 8. lipnja 2020.:  PDF
4. III. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2020. - Prenamjena od 28. srpnja 2020.:  XLSX
5. IV. Izmjene i dopune Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2020. - Rebalans od 25. studenoga 2020.:  PDF

Plan nabave za 2019. godinu

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2019.: PDF 
2. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 19.11.2019.:  PDF
3. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2.12.2019. i izvršenje od 31.12.2019.:  PDF

Plan nabave za 2018. godinu

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2018.:  PDF
2. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 3. prosinca 2018.:  XLSX
3. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 20. prosinca 2018.:  PDF

Plan nabave za 2017. godinu

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2017.:  PDF
2. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2017.:  PDF

vrh stranice