Pravni fakultet u Zagrebu - "Novela Općeg poreznog zakona"

Pravni fakultet u Zagrebu i Klub pravnika grada Zagreba organiziraju 139. tribinu Kluba pravnika s temom: "NOVELA OPĆEG POREZNOG ZAKONA" dana 26. svibnja 2009. u 19,00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta, Trg maršala Tita 14 II. kat lijevo. Gosti tribine: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mr. sc. Marijana Vuraić Kudelja, voditeljica radne skupine za OPZ i gđa. Aleksandra Antolić, članica radne skupine za OPZ.

vrh stranice