Priopćenje o kaznenoj politici sudova u aktualnim događanjima nasilja nad ženama te nasilja u prometu

07.06.2024.

U povodu nedavnih pisanja novina koje se tiče kažnjavanja nasilnika zbog kaznenih djela ubojstva na štetu žena, te kaznene politike sudova u odnosu na osobe koje krše prometna pravila, želimo informirati javnost o slijedećim činjenicama.
Iz podataka o izrečenim kaznama koje smo izvršili možemo zaključiti kako se pogrešno sugerira da hrvatski sudovi gotovo nikada ne izriču teže kazne za ubojstvo žena od strane bliskih osoba muškog spola. Popis nekih sudskih presuda u kojima je Vrhovni sud potvrdio visoke kazne zatvora za ubojstvo žene-partnerice ili bliske osobe objavili smo u jučerašnjem priopćenju. Jednako tako, kada je u pitanju kaznena politika u odnosu na osobe koje krše prometna pravila, možemo iskazati da iz analize postupanja prekršajnih sudova proizlazi da se u zadnjih nekoliko godina, od inicijative predsjednika mr. sc. Radovana Dobronića, potaknute presudama Europskog suda za ljudska prava, praksa kažnjavanja počinitelja prekršajnih djela iz prometa znatno pooštrila. Prvenstveno pooštrene su novčane kazne te je također povećan i broj sankcija oduzimanja automobila kojima su prekršajna djela izvršena.

Vrhovni sud i viši sudovi su po nalogu predsjednika u ovakvim predmetima izvršili kontrolu postupanja prvostupanjskih sudova, u dijelu koji se odnosi na sudske odluke, konkretno na njihova obrazloženja odluka o sudskim sankcijama te se tu očekuje značajan napredak.

Iluzorno je očekivati da će se tragične prometne nesreće kao i ubojstva ženskih osoba od strane muških partnera potpuno prestati događati zbog pooštrenog kažnjavanja. U tome sudska praksa može imati veliki utjecaj. Međutim, ni sudska praksa niti izmjena zakona ne može trenutačno djelovati na promjenu ponašanja pravnih subjekata, za što je potrebno vrijeme i dosljednost u primjeni propisa, a što je, čini se, započeto u nas. Senzacionalistički način pisanja kojim se dezinformira opća javnost i potkopava povjerenje u pravni sustav, jer se konstantno ukazuje da postoji nered, tamo gdje ga nema, uznemiruje potencijalne žrtve ali i ohrabruje potencijalne počinitelje, koji stječu pogrešan dojam da neće biti ili da će biti blago kažnjeni za ovakva kažnjiva djela čime se otežava generalna prevencija izrečenih kazni.

Zato smatramo da bi ove fenomene trebalo promatrati dugoročno a ne samo u povodu tragičnih događaja i tako poduprijeti nastojanje zakonodavca, primjenjivača propisa i naravno sudova, u izricanju strožih sankcija bilo prekršajnih bilo kaznenih.

 

glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić

vrh stranice