Program rada

 


PROGRAM RADA

GRAĐANI I JAVNA UPRAVA    
 15.00-15.10

 Od podanika do građana

 Inge Perko Šeparović

 15.10-15.20

Uprava u službi građana 

 Dragan Medvedović

 15.20-15.30

 Komunikacija građana s upravom

 Ivan Šprajc

GRAĐANI I POLICIJA

 

 

 15.30-15.40

 O demokratizaciji postupanja policije prema građanima

Stipe Ivanda 

 15.40-15.50

Postupanje policije pri poduzimanju policijskih ovlasti 

 Stjepan Gluščić

 15.50-16.00

Odnos građana prema policiji 

 Ksenija Turković

 

 

 

 16.00-16.20

 odmor za kavu

 

PRISTUP GRAĐANA PRAVOSUĐU

 

 

 16.20-16.30

Transparentnost i pristupačnost pravosuđa u Hrvatskoj 

Josip Kregar 

 16.30-16.40

Moguće perspektive razvoja pristupa pravosuđu 

 Alan Uzelac

 

 

 

 16.40-19.00

 RASPRAVA

 

 

vrh stranice