Proširena sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatskejednoglasno odbacila prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave za donošenje novih Okvirnih mjerila za rad sudaca

10.12.2021.

Dana 10. prosinca 2021. predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske obavijestio je Ministarstvo pravosuđa i uprave da je Proširena Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 6. prosinca 2021. jednoglasno zaključila da Prijedlog novih Okvirnih mjerila za rad sudaca nije podoban za raspravljanje.

Prema jednoglasnom stavu Proširene sjednice, koju čine svi suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske, po dva predstavnika viših sudova, te po jednog predstavnika svakog županijskog suda, Prijedlog koji je dostavljen nije podoban za raspravljanje jer ne sadrži bilo kakvo obrazloženje, kao niti razloge zbog kojih je predložen. Sjednica traži da svaka predložena nova stavka bude detaljno obrazložena kako bi se vidjelo zbog čega je predložena i kako bi se utvrdilo što se želi postići pojedinim mjerilom. U pripremi Proširene sjednice, Udruga hrvatskih sudaca, deset sudova, te više sudaca dostavili su opširne pisane primjedbe na predloženi tekst.

Okvirna mjerila koja su sada na snazi donesena su krajem 2019. te je izostala bilo kakva analiza njihovog kvantitativnog i kvalitativnog utjecaja na rad sudaca. Proširena sjednica smatra, da je period od dvije godine realne primjene vrlo kratak za objektivnu i cjelovitu analizu učinka na veliki sustav kao što je pravosuđe.

Pri tome, protekle dvije godine su specifično razdoblje u kojem se rad sudbene vlasti odvijao u posebnim uvjetima uzrokovanim pandemijom te potresom u Zagrebu i na području Banovine.

Naglašeno je da Okvirna mjerila imaju veliku važnost i presudan utjecaj na ocjenjivanje sudaca, a o tome ovisi profesionalni napredak ali i stegovna odgovornost svakog suca, zbog čega su od velike važnosti za stabilnost i djelotvornost sudbene vlasti u cjelini.

 

glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić

vrh stranice