Stanko Jesenković


Životopis

 

Stanko Jesenković, dipl. iur.

Sudac u Građanskom odjelu VSRH
_______________________________________

 Osobni podaci:
 Državljanstvo: Hrvatsko  
 Datum rođenja: 11. srpnja 1938.   
 Mjesto rođenja: Šljivoševci, Republika Hrvatska 
 Obitelj: Oženjen, otac dvoje djece, sina dipl. pravnika i kćerku školovanog trenera za fitnes 


 

 Obrazovanje i kvalifikacije:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1965.  Pravosudni ispit 
1962.  Diplomirao na Pravnom fakuletu Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Radno iskustvo u pravosuđu:

od 1983.

Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
1977. - 1983. Sudac Trgovačkog suda u Zagrebu (tada Okružnog privrednog suda) 
1971. - 1977. Sudski savjetnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
1970. - 1971. Sudac Županijskog suda u Osijeku (tada Okružnog suda) 
1966. - 1970. Sudac Općinskog suda u Osijeku 

 

 Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

 

Član Republičke komisije za polaganje pravosudnih ispita 

 

 

 Ostale aktivnosti:

 

Redoviti predavač na seminarima za stručno obrazovanje sudačkih i drugih vježbenika, odnosno pravnika 

 Publikacije i ostali radovi:

 

Brojni stručni referati te iniciranje rasprava o mnogim pravnim pitanjima na sjednicama odjela i općim sjednicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te na raznim stručnih skupovima

 Priznanja:
Red hrvatskog trolista 
Red hrvatskog pletera 

vrh stranice