Statistika suda za 2002.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2002. 
godinu
(broj predmeta)

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2002) Građanski 5.340 1.292 6.632 1.676 4.956 -7,20%
Kazneni 1.632 865 2.497 788 1.709 4,70%
Ukp. VSRH 6.972 2.157 9.129 2.464 6.665 -4,40%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2002) Građanski 4.956 1.105 6.061 1.593 4.468 -9,80%
Kazneni 1.709 843 2.552 857 1.695 -0,80%
Ukp. VSRH 6.665 1.948 8.613 2.450 6.163 -7,50%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2002) Građanski 4.468 878 5.346 974 4.372 -2,10%
Kazneni 1.695 695 2.390 709 1.681 -0,80%
Ukp. VSRH 6.163 1.573 7.736 1.683 6.053 -1,80%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2002) Građanski 4.372 755 5.127 1.425 3.702 -15,30%
Kazneni 1.681 734 2.415 849 1.566 -6,80%
Ukp. VSRH 6.053 1.489 7.542 2.274 5.268 -13,00%
2002. godina (01.01.-31.12.2002.) Građanski 5.340 4.030 9.370 5.668 3.702 -30,70%
Kazneni 1.632 3.137 4.769 3.203 1.566 -4,00%
Ukp. VSRH 6.972 7.167 14.139 8.871 5.268 -24,40%

 

vrh stranice