Statistika suda za 2003.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2003. 
godinu
(broj predmeta)

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2003) Građanski 3.702 931 4.633 1.395 3.238 -12,50%
Kazneni 1.566 882 2.448 890 1.558 -0,50%
Ukp. VSRH 5.268 1.813 7.081 2.285 4.796 -9,00%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2003) Građanski 3.238 880 4.118 1.410 2.708 -16,40%
Kazneni 1.558 855 2.413 811 1.602 +2,80%
Ukp. VSRH 4.796 1.735 6.531 2.221 4.310 -10,10%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2003) Građanski 2.708 784 3.492 969 2.523 -6,80%
Kazneni 1.602 703 2.305 589 1.716 +7,10%
Ukp. VSRH 4.310 1.487 5.797 1.558 4.239 -1,60%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2003) Građanski 2.523 943 3.466 1.284 2.182 -13,50%
Kazneni 1.716 830 2.546 856 1.690 -1,50%
Ukp. VSRH 4.239 1.773 6.012 2.140 3.872 -8,70%
2003. godina (1.01. - 31.12.2003.) Građanski 3.702 3.538 7.240 5.058 2.182 -41,10%
Kazneni 1.566 3.270 4.836 3.146 1.690 +7,90%
Ukp. VSRH 5.268 6.808 12.076 8.204 3.872 -26,50%

 

vrh stranice