Statistika suda za 2004.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2004. 
godinu
(broj predmeta)

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2004) Građanski 2.182 902 3.084 1.309 1.775 -18,70%
Kazneni 1.690 981 2.671 805 1.866 +10,40%
Ukp. VSRH 3.872 1.883 5.755 2.114 3.641 -6,00%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2004) Građanski 1.775 859 2.634 1.270 1.364 -23,20%
Kazneni 1.866 900 2.766 827 1.939 +3,90%
Ukp. VSRH 3.641 1.759 5.400 2.097 3.303 -9,30%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2004) Građanski 1.364 960 2.324 895 1.429 +4,80%
Kazneni 1.939 703 2.642 697 1.945 +0,30%
Ukp. VSRH 3.303 1.663 4.966 1.592 3.374 +2,10%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2003) Građanski 1.429 741 2.170 1.194 976 -31,70%
Kazneni 1.945 917 2.862 850 2.012 +3,40%
Ukp. VSRH 3.374 1.658 5.032 2.044 2.988 -11,40%
2004. godina (1.01. - 31.12.2004.) Građanski 2.182 3.462 5.644 4.668 976 -55,30%
Kazneni 1.690 3.501 5.191 3.179 2.012 +19,10%
Ukp. VSRH 3.872 6.963 10.835 7.847 2.988 -22,80%

 

vrh stranice