Statistika suda za 2005.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2005. 
godinu
(broj predmeta)

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2005) Građanski 976 1.105 2.081 1.152 929 -4,80%
Kazneni 2.012 862 2.874 734 2.140 +6,40%
Ukp. VSRH 2.988 1.967 4.955 1.886 3.069 +2,70%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2005) Građanski 929 1.048 1.977 992 985 +6,00%
Kazneni 2.140 865 3.005 837 2.168 +1,30%
Ukp. VSRH 3.069 1.913 4.982 1.829 3.153 +2,70%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2005) Građanski 985 899 1.884 704 1.180 +19,80%
Kazneni 2.168 719 2.887 665 2.222 +2,50%
Ukp. VSRH 3.153 1.618 4.771 1.369 3.402 +7,90%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2005) Građanski 1.180 898 2.078 1.007 1.071 -9,20%
Kazneni 2.222 853 3.075 1.070 2.005 -9,80%
Ukp. VSRH 3.402 1.751 5.153 2.077 3.076 -9,60%
2005. godina (1.01 - 31.12.2005) Građanski 976 3.950 4.926 3.855 1.071 +9,70%
Kazneni 2.012 3.299 5.311 3.306 2.005 -0,30%
Ukp. VSRH 2.988 7.249 10.237 7.161 3.076 +2,90%

 

vrh stranice