Svoja pravna shvaćanja Vrhovni sud Republike Hrvatske izrazit će u konkretnim odlukama

22.12.2022.

Radi pravilnog informiranja javnosti, obzirom na razna tumačenja u medijima koja se odnose na razmatrana tri pravna shvaćanja o pravnim učincima sporazuma o konverziji ugovora o kreditu u CHF ili kredita u kunama s valutnom klauzulom u CHF u kredite u EUR ili u kredite u kunama s valutnom klauzulom i pravima potrošača, koja pravna shvaćanja su razmatrana na 7. sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanoj 13. i 20. prosinca 2022., izvješćujemo javnost o slijedećem:
Obzirom na nadležnost sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda koja proizlazi iz odredbe čl. 40. Zakona o sudovima, kao i odredaba Poslovnika Vrhovnog suda, koje propisuju postupanje kada se pojave razlike u shvaćanjima između vijeća Vrhovnog suda, pravna shvaćanja Vrhovnog suda o raspravljenim pitanjima bit će izražena u konkretnim sudskim odlukama koje su bile povod i predmet rasprave radi ujednačavanja sudske prakse. Za ta shvaćanja će ovaj sud biti vezan kada gore spomenute odluke budu otpravljene sa suda. Te odluke prethodno moraju proći kontrolu službe evidencije. U tim odlukama, ne samo što će biti izražena pravna shvaćanja ovog suda, već će biti izneseni razlozi o njihovom donošenju.

 

glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić

vrh stranice