Terenska nastava riječkih studenata u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

20.12.2022.

Nastavljajući dugogodišnju uspješnu suradnju Pravnog fakulteta u Rijeci i Vrhovnog suda Republike Hrvatske, tridesetak studenata polaznika kolegija Klinika za europsko pravo toga fakulteta u pratnji profesora, posjetilo je 19. prosinca 2022. Vrhovni sud RH.

Posjet je organiziran kao terenska nastava u sklopu projekta “Praxis iuris - Besplatna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci“ koji se financira iz programa Europskog socijalnog fonda.

U razgovoru s predstavnicima Vrhovnog suda RH - Damirom Kontrecom, predsjednikom Građanskog odjela, Draženom Tripalom, predsjednikom Kaznenog odjela, Gorankom Barać-Ručević, voditeljicom Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije te Moranom Briški, višom sudskom savjetnicom - specijalisticom u tom Odjelu - studenti su se upoznali s organizacijom i sastavom te praktičnim aspektima rada Vrhovnog suda.

Osobit naglasak je stavljen na predstavljanje Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije. Praktično je prikazano kako se primjenjuje europsko pravo u rješavanju predmeta Vrhovnog suda.

vrh stranice