Veseljko Šeparović

Rođen 1931. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1956. godine. Vježbeničku praksu obavio u Općinskom sudu u Splitu u razdoblju od 1957. do 1959. Kao sudac Općinskog suda u Imotskom radi do 1962., a nakon toga do 1978. kao sudac Županijskog suda u Splitu. Radeći u tom Sudu obnašao je i funkciju predsjednika Građanskog odjela. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske postaje 1978. Od srpnja 1995. do travnja 1997. obnaša dužnost zamjenika predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Bio je predsjednik Građanskog odjela u tom Sudu.

Pisao je članke iz područja građanskog prava u stručnim publikacijama i zbornicima radova. Predavao na stručnim savjetovanjima i simpozijima iz tog pravnog područja. Bio je član ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita.

vrh stranice