Viktorija Lovrić, mag. iur.

Sutkinja u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske


 Osobni podaci:

Datum rođenja: 19. prosinca 1954.
Mjesto rođenja: Deževice, Bosna i Hercegovina

 Obrazovanje i kvalifikacije:

2006.  Pohađala Poslijediplomski znanstveni studij Europsko pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu  
1980.  Pohađala Poslijediplomski znanstveni studij Građanskopravne znanosti na Pravnom fakultetu u Beogradu u 
1979. Pravosudni ispit
1977. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Osijeku

 Radno iskustvo u pravosuđu:

2009. - 2023. Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2008. Upućena na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske
2006. - 2008. 2002. - 2004. Predsjednica Građanskog odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
1995. - 2008.
Sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
1993. - 1995. Viša sudska savjetnica Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
1991. Vršiteljica dužnosti predsjednika Trgovačkog suda u Osijeku
1982. - 1993. Sutkinja Trgovačkog suda u Osijeku
1979. - 1982. Sudska savjetnica u Trgovačkom sudu u Osijeku
1977. - 1979. Sudska vježbenica u Trgovačkom sudu u Osijeku

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

od 2005. Udruga hrvatskih sudaca

Hrvatsko društvo za pomorsko pravo

Stručni rad u programima usavršavanja sudaca:

2006. - 2008. Predavač i ispitivač na MBA International Know-How Transfer, Academia Heidelberg, Njemačka, Studij logistike, klasa Zagreb za predmete Građansko, trgovačko i transportno pravo.

Sudionica na radionicama u organizaciji Pravosudne akademije

Sudionica na radionicama u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u Trakošćanu

Sudionica na Arbitražnim danima u organizaciji Hrvatske gospodarske komore

Sudionica nekoliko međunarodnih rasprava o europskom pravu
2008. i 2010. Sudionica međunarodne radionice za suce Pravo tržišćnog natjecanja na Fordham University, New York, stipendija (Fordham University)
2007. i 2010. Sudionica međunarodne radionice za europske suce Pravo tržišnog natjecanja u Budimpešti

Predavač na brojnim stručnim skupovima

Autor većeg broja stručnih radova iz područja trgovačkog, europskog prava i arbitraže

Ostalo:

2004. - 2008. Predavač i ispitivač za polaganje pravosudnog ispita iz građanskog i trgovačkog prava, koje organizira Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
1997. - 2008.
Predavač i ispitivač za polaganje stečajnoupraviteljskog ispita iz građanskog i trgovačkog prava, koje organizira Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
od 2001.
Arbitrat Stalnog izbranog sudišta Hrvatske gospodarske komore, lista arbitara za sporove bez međunarodnog obilježja
2002. - 2009. Članica više radnih skupina za izradu nacrta zakona
2011. Članica skupine Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske za izradu Nacrta Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja
vrh stranice