Vladimir Drakulić

Rođen 1930. Maturirao u Gospiću 1950. godine, a na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1955. Počinje raditi kao pravni referent u Gospiću. Od 1956. radi kao vježbenik u Općinskom sudu u Gospiću. Nakon položenog pravosudnog ispita 1958. počinje raditi kao sudski referent na tom Sudu. Ubrzo postaje sudac, a 1961. i predsjednik Općinskog suda u Gospiću.

Poslijediplomski studij iz krivičnopravnih znanosti završava 1963. Nastavlja raditi kao sudac i kasnije predsjednik Općinskog suda u Zagrebu. Godine 1972. izabran je za suca Županijskog suda u Zagrebu, u kojem do 1978. obnaša dužnost predsjednika Građanskog odjela. Za predsjednika Općinskog suda u Zagrebu izabran je 1978., a 1986. preuzima dužnost suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Predavač je iz predmeta Građansko procesno pravo na pripremnim seminarima za polaganje pravosudnog ispita, i član je Ispitne komisije za polaganje tog ispita. Član je Društva sudaca Republike Hrvatske.

vrh stranice