doc. dr. sc. Zdenko Konjić

Sudac u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Osobni podaci:

Datum rođenja: 1961.
Mjesto rođenja: Krapina, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

2007.
Obranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, katedra za kaznenomaterijalno pravo, teza: "Primjena načela zakonitosti u nacionalnom i međunarodnom kaznenom pravu"
1998.
Magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, katedra za kaznenoprocesno pravo, tema: "Trajanje kaznenog postupka i pravo na suđenje bez velikog zakašnjenja u Republici Hrvatskoj"
1988.  Pravosudni ispit 
1986.  Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 Radno iskustvo u pravosuđu:

od 15.9.2008.
Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
1996. - 2008.
Sudac Županijskog suda u Zagrebu
1998. - 2004.
Predsjednik istražnog odjela Županijskog suda u Zagrebu
1989. - 1996.
Sudac Općinskog suda u Krapini
1986. - 1988.
Vježbenik na Općinskom sudu u Krapini

Usavršavanje:

Program Ministarstva pravosuđa "Edukacija edukatora"
Program Međunarodnog suda za ratne zločine počinjenih na području bivše Jugoslavije
Stručni seminari u zemlji i inozemstvu

Ostalo:

Naslovni docent na Sveučilištu Sjever u Koprivnici
Član Udruge hrvatskih sudaca
Redoviti član Akademije pravnih znanosti Republike Hrvatske
Izvođač nastavnih vježbi pri Pravnom fakultetu u Zagrebu na katedri za materijalno pravo
Član radne grupe za izradu Zakona o kaznenom postupku i Kaznenog zakona
Član radne skupine pri Ministarstvu pravosuđa za borbu protiv korupcije
Član Strukovne udruge kriminalista
Aktivni sudionik domaćih i međunarodnih stručnih savjetovanja s područja primjene kaznenog prava (Opatija, Zagreb, Plitvička jezera, Dubrovnik, Sofija, Budimpešta, Bukurešt, Beč, Prag, Washington, Strasbourg, Haag, Brussels)

Publikacije i ostali radovi:

Knjige:
 • "Trajanje kaznenog postupka i pravo na suđenje bez zakašnjenja u Republici Hrvatskoj", naklada Ljevak 2000.
 • "Priručnik obrazaca za praktičnu primjenu općih i odredaba prethodnog postupka Zakona o kaznenom postupku", naklada Ljevak 2002.
 • "Primjena načela zakonitosti u nacionalnom i međunarodnom kaznenom pravu", naklada Profil 2013.
Najvažniji znanstveni i stručni članci:
 • "Pretraga kao istražna radnja"
 • "Privremeno oduzimanje predmeta"
 • "Nezakoniti dokazi i posljedice njihove uporabe u kaznenom postupku"
 • "Ljudska prava i načelo zakonitosti"
 • "Sudsko odmjeravanje kazne"
 • "Kazneno pravo i ustavno pravo – mjere kojima se privremeno ograničavaju određena ustavna prava građana"
 • "Modifikacija kazne kroz njezino ublažavanje"
 • "Značenje načela zakonitosti u kaznenom procesnom pravu i kaznenom postupku"
 • "Primjena zakona na počinitelja kaznenog djela"
 • "Nužna obrana"
 • "Primjena instituta beznačajnog djela"
 • "Zapovjedna odgovornost i zajednički zločinački pothvat"
 • "Ekstradicija"
 • "Značaj ekstradicije kao temeljnog oblika međunarodne pravne pomoći"
 • "Novo uređenje istrage"
 • autorstvo ili koautorstvo i u drugim stručnim člancima s područja kaznenog prava

Vještine:

 • Strani jezici: engleski, njemački, slovenski
 • Rad na računalu

Priznanja:

Nositelj "Spomenice Domovinskog rata"
Nositelj "Reda Hrvatskog trolista"
Nositelj "Reda Hrvatskog pletera"
vrh stranice