Željko Glušić

  Zeljko Glusic

Željko Glušić, mag.iur.

Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 13. ožujka 1953.
Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1981.  Položio pravosudni ispit 
1979.  Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

Srednja škola u Zagrebu

Osnovna škola u Zagrebu

Radno iskustvo u pravosuđu:

2006. - 2023. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2003. - 2004. V.d. predsjednika Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu
Zamjenik predsjednika Građanskog odjela
Voditelj Službe za praćenje sudske prakse
1989. - 2006. Sudac Županijskog suda u Zagrebu
1983. - 1989. Sudac Općinskog suda u Zagrebu (Kazneni odjel i Građanski odjel)
Voditelj Skupine za stambenu vrstu predmeta
1981. - 1983. Sudac Općinskog suda u Križevcima
1979. - 1981. Vježbenik na Općinskom sudu u Križevcima

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

Član Društva za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske

Ostalo:

Predsjednik Povjerenstva za izbor članova Državnog sudbenog vijeća
Član Povjerenstva za izbor vježbenika u pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj
Zamjenik predsjednika Sudačkog vijeća Vrhovnog suda
Član Sudačkog vijeća Županijskog suda u Zagrebu
Član radnih skupina za izradu zakona pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske
Predavač iz područja radnog prava na seminarima i ispitivač na ispitima za polaganje pravosudnog ispita
vrh stranice