dr. sc. Ivo Grbin


 


  dr. sc. Ivo Grbin

Sudac i predsjednik u Građanskom odjelu VSRH 

Životopis

 Osobni podaci:

Državljanstvo: Hrvatsko
Datum rođenja: 3. listopada 1936. 
Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska 
 
Obitelj: Supruga Vlasta Grbin, dipl. ing. kemije 

 

 Obrazovanje i kvalifikacije:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1978. Postao doktor znanosti 
1971. Stekao stupanj magistra prava
1965, 1967, 1969. Koristio stipendije za usavršavaje u inozemstvu
1964. Položio pravosudni ispit
1960.  Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 

 

 Radno iskustvo u pravosuđu:

1981.

Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
1980. - 1981. Sudac Okružnog suda u Zagrebu 
1972. - 1979. Stručni suradnik u Vrhovnom sudu Hrvatske 
1963. - 1964. Pripravnik u Općinskom i Okružnom sudu u Zagrebu 
1960. - 1962. Odvjetnički pripravnik u Zagrebu 

 

 Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

 

Vanjski član Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora 
  Arbitar  i član predsjedništva Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori 
  Član Hrvatskog društva za međunarodno pravo 
  Član Društva za građanskopravne znanosti i praksu 
  Član radnih skupina Ministarstva uprave i lokalne samouprave za izradu propisa iz područja građanskog prava i postupka 

 

 Ostale aktivnosti:

 

Predavač na savjetovanjima i stručnim skupovima koje organiziraju Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Pravni fakultet u Zagrebu, Društvo za građanskopravne znanosti i praksu te izdavačke kuće koje se bave pravom.
  Predavač na seminarima za kandidate za polaganje pravosudnog ispita. 
  Ispitivač na pravosudnom i javnobilježničkom ispitu. 
 

Član uredništva časopisa Odvjetnik i Pravo u gospodarstvu

Član stručne redakcije publikacije "ing-pregled sudske prakse" 
  Glavni urednik publikacije Izbor odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 Publikacije i ostali radovi:

 

Autor je odnosno koautor nekoliko knjiga tiskanih u Hrvatskoj ili u inozemstvu

 

Autor je brojnih članaka publiciranih u domaćim i inozemnim časopisima

Recenzent je brojnih knjiga drugih autora 
 

Pregled stručnih radova

 Priznanja:

Za znanstveni rad odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića 

vrh stranice