Građansko pravo - dr. sc. Ivo Grbin

 

"Cesija, preuzimanje duga i asignacija", Pravo u gospodarstvu, 38/1999

"Ispunjenje u domaćem novcu obveza protuzakonito izraženoj u stranoj valuti , Odvjetnik, 1991
   "Nadležnost sudova u građanskim stvarima s međunarodnim elementom", Pravo u gospodarstvu, 1-2/1996

"O potrebi izmjena odredaba zakona o parničnom postupku", Hrvatsko sudstvo, 2/1997

"Parnične radnje stranaka", Godišnjak br. 69/99 - 17. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

"Pravni poslovi u stranoj valuti te valutna klauzula", Privreda i pravo, 11-12/1993

"Pravomoćnost odluka u parničnom postupku", Godišnjak br. 9/02 - 17. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

U napisu je predmet razmatranja pravomoćnost kao svojstvo koje sudskoj odluci omogućava da ostvari cjelinu svojih učinaka. Posebno se izlaže: pojam pravomoćnosti, a govori se o i tome koje sudske odluke mogu postati pravomoćne, kada nastupa pravomoćnost te koji su učinci i granice pravomoćnosti.

Cijeli tekst    MS Word   PDF

 

"Prijeboj (kompenzacija)", Privreda i pravo, 1-2/1990

Govori se o prijeboju kao jednom od načina prestanka obveza. Do prijeboja može doći ako su određene osobe istovremeno strane dvaju ili više međusobnih obveznih odnosa time da se svaka od njih u nekim od tih odnosa pojavljuje kao vjerovnik, a u nekim kao dužnik. Iako nisu ispunjene, obveze utrnjuju kompenzacijom kroz međusobno obračunavanje potraživanja koje dužnik ima prema vjerovniku s vjerovnikovim potraživanjem prema dužniku ...

Cijeli tekst    MS Word  PDF

"Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka", Zakonitost, 4/1992
   "Revizija u parničnom postupku", Pravo u gospodarstvu, 11-12/1994
   "Revizija u parničnom postupku", Pravo i porezi, 9/2000
   "Strana odluka kao predmet priznanja i izvršenja po pravu Republike Hrvatske", Privreda i pravo, 1-2/1993
   "Sudska zaštita određenih stvarnih prava", Pravo i porezi, 2/2000
   "Sudska zaštita posjeda i prava vlasništva", Pravo i porezi, 10/1999
    "Sudska zaštita stvarnih prava prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", Pravo u gospodarstvu, 6/1997
   "Sudska zaštita stvarnih prava prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima: usporedba s dosadašnjim stanjem", Hrvatska pravna revija, 6/2000
   "Ugovaranje zlatnih i valutnih klauzula", Zakonitost, 1/1993
   "Ugovaranje zlatnih i valutnih klauzula", Računovodstvo i financije, 6/1990
   "Ugovor o zajmu - jedan od najčešćih ugovora obveznog prava", Računovodstvo i financije, 2/1997
     "Ugovor o zajmu s posebnim osvrtom na ugovor o kreditu i o lombardu", Hrvatska gospodarska revija, 12/1996
   "Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija"), Zakonitost, 9-10/1991
   "Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku", Građansko, trgovačko, radno i upravno pravo - radni materijal za seminar, 1992

"Žalba u parničnom postupku", Pravo u gospodarstvu, 6/2000

 

vrh stranice