Građansko pravo - Ivica Crnić, mag. iur.

 

  "Aktualna pitanja primjene propisa o zateznim kamatama", Pravo u gospodarstvu, br. 4/2002
  "Aktualnosti iz prava osiguranja", Hrvatska pravna revija, br. 5/2002
  "Bauk otkaza kruži Hrvatskom", Tvrtka 3/1996
  "Bjanko zadužnica", Računovodstvo i financije, br. 4/02
  "Donesen Zakon o trgovačkim društvima", Računovodstvo i financije, br. 1/1994
  "Izvršenje na temelju vjerodostojne isprave", Zakonitost, br. 9-10/1991
  "Naknada izgubljene zarade u obliku novčane rente", Hrvatska gospodarska revija, br. 3/1997
  "Naknada nematerijalne štete - neka pitanja", Godišnjak br. 9/02 - 17. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Naknada nematerijalne štete jedan je od instituta koji se često pojavljuje u pravnoj praksi.
Autor u ovom radu piše o nekim pitanjima iz te pravne oblasti za koja na temelju učestalosti sudske prakse ocjenjuje da su od osobitog interesa za praksu.
Uvodno upućuje na propise koji određuju pojam nematerijalne štete, razmatra kada se ta šteta pravno priznaje, a kada ne i piše o dvojbama koje se javljaju s obzirom na važeću zakonsku terminologiju.
U drugom dijelu rada autor se bavi različitim oblicima nematerijalne štete (fizički bolovi, različiti oblici duševnih bolova, naruženost i strah). Posebno pri tome upućuje na okolnosti koje valja imati na umu kada se dosuđuje pravična novčana naknada, jer od tih okolnosti zavisi visina te naknade, a time i pravično obeštećenje žrtve.

Cijeli tekst    MS Word  PDF

  "Naknada štete iz ugovora o radu", Pravo u gospodarstvu, br. 4/1997
  "Naknada štete zbog izgubljene zarade", Pravo u gospodarstvu, br. 11-12/1996
  "Naplata zateznih kamata u izvršnom postupku", Odvjetnik, br. 3-4/1991
  "Nezakoniti prestanak radnog odnosa i vraćanje radnika na rad", Stručne informacije za poduzeća i druge pravne osobe, br. 7/1995
  "Oblici naknade nematerijalne štete", Hrvatska pravna revija, br. 4/1998
  "Oblici naknade nematerijalne štete", Vještak, br. 1-2/1998
  "Oblici nematerijalne štete i elementi važni za dosuđivanje naknade",  Pravo u gospodarstvu, br. 11-12/1994
  "Odgovornost države za štetu", Pravo u gospodarstvu, br. 1-2/1996
  "Odgovornost za štetu iz radnog odnosa", Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, br. 4/1997
  "Odgovornost za štetu od opasnih stvari ili opasne djelatnosti", Pravo u gospodarstvu, br. 6/2001
  "Otpremnina i otkaz ugovora o radu", Računovodstvo i financije, br. 12/1998
  "Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu", Hrvatska pravna revija, br. 1/2001
  "Ovrha na nekretnini", Novo ovršno i stečajno pravo, 1996.
  "Ovrha na nekretnini radi ostvarenja novčane tražbine", Reforma ovršnoga i stečajnog prava, 1999
  "Ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad ili u službu", Reforma ovršnoga i stečajnog prava, 1999
  "Plaćanje zateznih kamata u stranoj valuti", Hrvatska pravna revija, br. 6/2002
  "Plaćanje zateznih kamata u stranoj valuti", Pravo i potezi, br. 5/2002
  "Popravljanje štete i osiguranje u zakonodavstvu Republike Hrvatske", Osiguranje i privreda, br. 3-5/1994
  "Pravo na naknadu štete zbog izgubljene zarade", Stručne informacije za poduzeća i druge pravne osobe, br. 6/1995
  "Pravo na plaćeni godišnji odmor", Računovodstvo i financije, br. 6/1996
  "Prikaz Zakona o radu", Računovodstvo i financije, br. 7/1995
  "Primjena zadužnice i bjanko zadužnice", Pravo u gospodarstvu, br. 4/2000
  "Stranke, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici u parničnom postupku", Pravo u gospodarstvu, br.
  "Sudski raskid ugovora o radu", Pravo u gospodarstvu, br.5/1999
"Ugovor o radu kao ugovor građanskog prava", Pravo u gospodarstvu, br. 9-10/1995
  "Zahtjev za plaćanje kamata na troškove postupka", Računovodstvo i financije, br. 10/1997
  "Zakon o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku", Građansko, trgovačko, radno i upravno pravo, 1992.
  "Zastara potraživanja naknade štete kad šteta nije uzrokovana krivičnim (kaznenim) djelom", Stručne inforamcije za poduzeća i druge pravne osobe, br. 9/1995
  "Zatezne kamate - neka aktualna pitanja", Pravo u gospodarstvu, br. 6/2000
  "Zatezne kamate u sporovima za naknadu štete", Osiguranje, br. 5/2002
 

vrh stranice