Građansko pravo - Nenad Perin, mag. iur.

 

"Pravo vjerovnika na zatezne kamate na parnični trošak: drukčiji pogled na odredbu čl. 20.a/ st. 2. Zakona o izvršnom postupku", Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: godišnjak 1995

Autor prikazuje različita tumačenja, u sudskoj praksi, čl. 20. st. 2. Zakona o izvršnom postupku i iznosi argumente za tezu da stranka nije ovlaštena već u parnici zahtijevati kamate na dosuđeni iznos parničnog troška

Cijeli tekst    MS Word  PDF

vrh stranice