Ileana Vinja

  Ileana Vinja

Ileana Vinja, mag.iur.

Sutkinja u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 6. listopada 1957.
Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1983. Pravosudni ispit
1981. Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 2004. Sudac u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2002. - 2004. Predsjednik vijeća - sudac u Kaznenom odjelu Županijskog suda u Zagrebu
1995. - 2002. Viši sudski savjetnik u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda RH (služba praćenja i evidencije sudske prakse)
1989. - 1995. Sudski savjetnik u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda RH
1984. - 1989. Sudski savjetnik (stručni suradnik) u drugostupanjskom Kaznenom odjelu Županijskog suda u Zagrebu
1982. - 1984. Sudački vježbenik na Županijskom sudu u Zagrebu

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

Članica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu
Članica Udruge hrvatskih sudaca
Članica Povjerenstva za uvjetni otpust
Članica Europskog udruženja za kazneno pravo

Usavršavanje:

Poslijediplomski studij kazneno-pravnog smjera na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1988. - 1990.)
Program Ministarstva pravosuđa "Edukacija edukatora"
Međunarodni program razmjene i izobrazbe sudaca u okviru EJTN (Italija, 2012.)

Ostalo:

Učestvovala kao predavač na seminarima u organizaciji Vrhovnog suda RH, "Inženjerskog biroa" d.d i Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu;
Voditelj više radionica i ostalih oblika obrazovnih aktivnosti u organizaciji Pravosudne akademije i Hrvatske odvjetničke komore;
Voditelj više radionica Državne škole za pravosudne dužnosnike
U travnju 1999. u Opatiji, s referatom "Nove pritvorske odredbe u praksi Vrhovnog suda RH"
U travnju 2000. u Opatiji, koautor s prof. dr. Ivom Josipovićem, s referatom "Izvidna mjera pregleda osoba i stvari (razgraničenje s pretragom)"
U prosincu 2010. g. u Opatiji, koautor s prof. dr. V. Grozdanić i dr.sc. M. Škorić, s referatom "Nasilje u obitelji u svjetlu promjena Kaznenog zakona"
Autor i koautor radova objavljenih u izdanjima "Inženjerskog biroa" d.d., "Aktualna pitanja novog kaznenog zakonodavstva" i Hrvatskog ljetopisa za kazneno pravo i praksu
Pregled stručnih radova...
vrh stranice