Ivica Crnić


Životopis

 

Ivica Crnić, dipl. iur.

Sudac u Građanskom odjelu VSRH
_______________________________________

 Osobni podaci:
 Državljanstvo: Hrvatsko  
 Datum rođenja: 9. siječnja 1951.  
 Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska
 Obitelj: Oženjen, otac jednog djeteta


 

 Obrazovanje i kvalifikacije:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1975. Pravosudni ispit
1973. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


 Radno iskustvo u pravosuđu:
od 16. svibnja 2005. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2001. - 2005. Predsjednik i sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
1995. – 2001.  Odvjetnik u Zagrebu
1994. – 1995. Ministar pravosuđa Republike Hrvatske
1992.  Ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
1992. Ministar bez lisnica u Vladi Republike Hrvatske
1988. – 1992.  Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
1980. – 1988. Sudac u Okružnom sudu u Zagrebu
1975. – 1980. Sudac u Općinskom sudu u Sv. Ivanu Zelini
1975. Stručni suradnik u Općinskom sudu u Sv. Ivanu Zelini
1973. – 1975. Sudački pripravnik u Općinskom sudu u Dugom Selu


 Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

 

Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 
  Član Izvršnog odbora Udruge izbornih dužnosnika Srednje i Istočne Europe, a prije i predsjednik toga Izvršnog odbora,
  Član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
  Član Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,
  Član Vijeća športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora,
Član Društva za građansko – pravne znanosti i praksu,
Član radnih skupina pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske u izradi propisa iz područja obveznih odnosa i naknade štete, odnosno, propisa vezanih uz radno pravo.

 Ostale aktivnosti:

 

Predavač na savjetovanjima i stručnim skupovima koje organiziraju Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Pravni fakultet u Zagrebu, Hrvatska odvjetnička komore, Društvo za građansko-pravne znanosti i praksu Hrvatske, te izdavačke kuće koje se bave pravom. Predavanja se odnose na područja radnoga, stambenoga, građanskoga materijalnoga i procesnog prava. Koautor je radova i skripata kojima su popraćeni ti skupovi.
  Predavač i ispitivač na seminarima koje organizira Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske za kandidate za pravosudni i javnobolježnički ispit.
  Pokretač i urednik biblioteke Pravo, Zagreb.
 

Član je uredništva časopisa Odvjetnik, Pravo u gospodarstvu i Računovodstvo i financije.

  Predsjednik Nakladničkog vijeća publikacije Ing-pregled sudske prakse.

 Publikacije i ostali radovi:

 

Autor je i koautor nekoliko knjiga, od kojih su neke doživjele ponovljena izdanja:

 


Knjige:
- Usporedne pravosudne organizacije, svezak II. - Neovisnost sudaca
-
Sudska medicina i deontologija
- Odštetno pravo,
- Sudska zaštita individualnih prava radnika,
- Pravo na pošteno suđenje i razuman rok,
- Ustav kao jamac načela pravne države,
- Naknada nematerijalne štete,
- Novote u parničnom postupku,
- Novine u radnim odnosima,
- Novine u stečajnom i ovršnom postupku,
- Disciplinska odgovornost radnika,
- Priručnik za primjenu Zakona o parničnom postupku,
- Parnični postupak u praksi,
- Izvršni postupak u praksi,
- Prava na nekretninama,
- Tužbe građanskog prava,
- Osiguranje i naknada štete u saobraćaju,
-  Komentar Zakona o stambenim odnosima,
- Propisi o radnim odnosima – komentar,
- Zakon o prodaji stanova – komentar,
- Zakon o obveznim odnosima,
- Zbirka zakona i uredaba '91,
- Ugovor o osiguranju,
- Kamate,
- Zakon o javnom bilježništvu,
- Zakon o izvlaštenju (eksproprijaciji)
- Zakon o radu,
- Osnove sudske medicine za pravnike,
- Zbirka propisa o radu i zapošljavanju,
- Novo ovršno i stečajno pravo,
- Naknada štete,
- Ovršni zakon s primjerima,
- Komentar Zakona o prekršajima,
- Komentar Zakona o radu,
- Reforma ovršnog i stečajnog prava.

  Autor je niza članak u pravnim časopisima Zakonitost, Informator, Pravo u gospodarstvu (prije Privreda i pravo), Odvjetnik, Osiguranje i privreda, Svijet osiguranja, Hrvatska pravna revija, Računovodstvo i financije i u drugima.
 

U radovima objavljenim u časopisima pisao je o temama iz građansko materijalnog prava, osobito o odgovornosti i popravljanju štete, građansko procesnog prava, radnog prava i prava osiguranja, ovršnog postupka.

Urednik je ili recenzent više pravnih knjiga
 

Pregled stručnih radova

 Priznanja:
Odlikovan Spomenicom Domovinskog rata
Počasni član Hrvatske javnobilježničke komore
Počasni građanin Grada Sv. Ivan Zelina

 

 

vrh stranice