doc. dr. sc. Jadranko Jug

Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske


 Osobni podaci:

Datum rođenja: 1. lipnja 1959.
Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

2018. Docent na Pravnom fakultetu u Rijeci
2012. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz građanskopravnih znanosti
1995. Javnobilježnički ispit
1994. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz građanskopravnih znanosti
1984.  Položio pravosudni ispit 
1982.  Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

Srednja škola IV. gimnazija u Zagrebu

Osnovna škola u Zagrebu

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 15. rujna 2008. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2004. - 2008. Zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
2001. - 2004. Voditelj Građanskoupravnog odjela u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
1995. - 2001. Zamjenik Državnog pravobranitelja Republike Hrvatske
1994. - 1995. Zamjenik Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske
1985. - 1994. Sudac Općinskog suda u Velikoj Gorici te predsjednik Građanskog odjela i zamjenik predsjednika suda
1982. - 1984. Vježbenik na Općinskom i Županijskom sudu u Zagrebu

Sudjelovanje na stručnim skupovima i predavanjima, te stručni radovi i publikacije:

Sudionik niza seminara i konferencija u inozemstvu u svezi zaštite prava intelektualnog vlasništva (Washington, SAD - 2003., Washington, SAD - 2004., Skopje, Makedonija - 2004., Sofija, Bugarska - 2005.
Predavač na seminarima u svrhu edukacije pravosudnih dužnosnika u organizaciji pravosudne akademije, javnobilježničke akademije, škole za pravosudne dužnosnike
Suradnik i autor djela Pravnog leksikona u izdanju Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", svibanj 2007., koautor knjige Stvarno pravo - Posebna pravna uređenja u izdanju "Narodnih novina", ožujak 2011.
Sudionik više seminara kao predavač u Organizaciji inženjerskog biroa d.d., Narodnih novina d.d. i Novog informatora d.d.

Autor niza znanstvenih i stručnih članaka iz oblasti građanskog materijalnog i građanskog procesnog prava objavljenih u stručnim časopisima i knjigama  

Pregled stručnih radova... 

Autorska (koautorstvo) knjiga:

  • Stvarno pravo - Posebna pravna uređenja, Svezak treći, Narodne novine, Zagreb, 2011., dva poglavlja u knjizi:
    • Posebno stvarnopravno uređenje za more, morsku obalu i otoke, Glava 6, str. 253-274 i
    • Posebno stvarnopravno uređenje za vode i vodno dobro, Glava 7, str. 277-300

Ostalo:

Gost predavač na Pravnom Fakultetu u Zagrebu na katedrama iz građanskog prava, građanskoprocesnog prava i obiteljskog prava (od 1995.)
Član ispitne komisije za polaganje pravosudnih ispita kao ispitivač iz predmeta Ustavni sustav i organizacija pravosuđa do 2006., a nakon toga ispitivač iz predmeta Građansko, procesno i obiteljsko pravo (od 1998.)
Član arbitražnog suda ispred Republike Hrvatske za rješavanje šteta počinjenih od SFOR-a
Arbitar pri izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore, izmiritelj pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore te izmiritelj pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje
Član Udruge hrvatskih sudaca
Bio član koordinacijskog odbora projekta za sređivanje zemljišnih knjiga, više radnih skupina pri Ministarstvu pravosuđa za izmjenu Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona
vrh stranice