Kazneno pravo - Hajrija Novoselec, mag. iur.

 

"Izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku", Aktualna pitanja novog kaznenog zakonodavstva, Hrvatska pravna revija, 8/2002

Izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku zadržan je model mješovitog tipa kaznenog postupka, ali uz jačanje akuzatorskih elemenata i afirmaciju načela kontradiktornosti te sva druga osnovna načela na kojima se temeljio i Zakon o krivičnom postupku. Značajnije su promijenjene odredbe kojima se regulirao prethodni postupak, jer su ograničena represivna prava policije, a jače zaštićena temeljna prava i slobode građana, zatim su izmijenjene odredbe kojima se propisuju mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika, uvođenje mjera opreza, instituta zadržavanja i ograničenja trajanja pritvora, te je došlo do znatnih strukturalnih promjena odredaba kojima je reguliran tijek glavne rasprave.

Cijeli tekst    MS Word  PDF

 

vrh stranice