Lidija Grubić Radaković

  Lidija Grubic Radakovic

Lidija Grubić Radaković, mag.iur.

Sutkinja u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 16. listopada 1948.
Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1976. Pravosudni ispit
1974. Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo u pravosuđu:

2004. - 2018. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
1984. - 2004. Sudac Županijskog suda u Zagrebu
1978. - 1984. Sudac Općinskog suda u Zagrebu
1976. - 1978. Sudac Općinskog suda u Dugom Selu
1974. - 1976. Sudački pripravnik Okružnog suda u Zagrebu

Ostalo:

1975. - 1976. Tajnik radne grupe za izradu Kaznenog zakona Republike Hrvatske koji je stupio na snagu 1977.
1984. - 1988. Predavač na Seminarima za stručno osposobljavanje i pripremu za polaganje pravosudnog ispita
1994. - 1998. Vanjski suradnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao predavač na seminaru Katedre za kazneno pravo
2001. - 2002. Član radne skupine za izmjenu Zakona o kaznenom postupku

Publikacije i ostali radovi:

Autor više referata na savjetovanjima za kazneno pravo i stručnih članaka objavljenih u "Našoj zakonitosti" i "Vještaku" u razdoblju od 1983. do 1989. na temu "Mogućnosti modifikacije instituta vještačenja u postupcima seksualne delikvencije", "Proceduralna pitanja u vezi sa statusom oštećenika u postupcima seksualnih delikata" i "Neki problemi vezani za vještačenja u krivičnom postupku prvog stupnja" i dr.
Uvodničar Savjetovanja forenzičkih psihijatara održanog u Zagrebu 1990. godine s temom "Seksualna delikvencija u suvremenom svjetskom krivičnom pravu" (Bibliografija objavljenih članaka u hrvatskim juridičkim časopisima iz kaznenog materijalnog prava 1995-1995).
Sudionik 15. Međunarodnog kongresa za kazneno pravo 1994. godine u Rio de Janeiro s referatom "Žrtva silovanja kao svjedok u kaznenom postupku, prijedlozi promjena sadašnjeg stanja"
Sudionik skupa na temu Žrtve terorizma i organiziranog kriminala u organizaciji Vijeća Europe održanog u Vitoria Gasteiz, Baskija, Španjolska 1996. godine sa referatom "Zaštita žrtve prije i za vrijeme suđenja u kaznenom postupku u Republici Hrvatskoj"
Sudionik Druge europske konferencije sudaca na temu "Pravosuđe i mediji", Krakow, Poljska, 25. i 26. travnja 2005.
Autor stručnog rada "Procesni položaj oštećenika u redovnom kaznenom postupku" (Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, Inženjerski biro 2006.)
Pregled stručnih radova...

vrh stranice