mr. sc. Jasna Brežanski


Životopis

 

mr. sc. Jasna Brežanski

Sutkinja u Građanskom odjelu VSRH
_______________________________________

 Osobni podaci:
 Državljanstvo: Hrvatsko  
 Datum rođenja: 07. travnja 1941.   
 Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska 
 


 

 Obrazovanje i kvalifikacije:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1970.  Pravosudni ispit 
1963.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj magistar sc.
Postdiplomski studij "Međunarodno pravo i međunarodni odnosi"

 

 Radno iskustvo u pravosuđu:
od 1995. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

1974. - 1995.

Savjetnik u Upravnom sudu Republike Hrvatske i Viši savjetnik u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

 

 Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:
Član Ispitne komisije za polaganje pravosudnih ispita, po Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

 

Zamjenik člana Državnog izbornog povjerenstva 
  Član Udruge hrvatskih sudaca

 

 Usavršavanje:

 

Sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja sudaca koja organiziraju: Vijeće Europe (Paris 1996), Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (Budimpešta 2000, Berlin 2000, Skopje 2001) i dr.

 

 Ostale aktivnosti:

 

Predavač na savjetovanjima i stručnim skupovima koje organiziraju:
- Vrhovni sud Republike Hrvatske,
- Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
- Pravni fakultet u Rijeci
- Pravni fakultet u Splitu
- Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju
- Inženjering biro, d.d. Zagreb

Predavač na seminarima za kandidate za polaganje pravosudnog ispita koje organiziraju Ministarstvo pravosuđa RH, Odvjetnička komora RH, Udruga pravnika u gospodarstvu Zagreb, Udruga pravnika u gospodarstvu Split i Pravni fakultet u Rijeci
Član uredništva "Izbora odluka" Vrhovnog suda RH
Član stručne redakcije "Ing Registra" i "Pregleda sudske prakse"

 Publikacije i ostali radovi:

 

Autor više članaka s područja građanskog prava (primjerice se navodi nekoliko)

 

   -   Primjena Zakona o najmu - Hrvatska pravna revizija, br. 1/2002
   -   Naknada materijalne štete zbog smrti, ozljede i oštećenja zdravlja - Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21 (2002), 1; str. 401-432
   -   Zaštita prava vlasništva - Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci br. 1, vol. 24, 2002.
   -   Prijelazne i završne odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Hrvatsko sudstvo, u središtu (1997) 2; str. 7-22

vrh stranice