Osijek, 29.1.2020.

 

Novi informator d. o. o.

priređuje savjetovanje na temu  

AKTUALNOSTI U PRIMJENI ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

srijeda, 29. siječnja 2020.
s početkom u 9,30 sati

Osijek, Hrvatska gospodarska komora,
Europska avenija 13

Predavač:
Mladen Ivanović, dipl.iur. – urednik-savjetnik u Novom informatoru

 

1. Načela ZUP-a

 

2. Službena osoba i stranka 
    • službena osoba i njezino izuzeće
    • svojstva stranke i njezino zastupanje

 

3. Dokazivanje, usmena rasprava
    • pokretanje postupka
    • dokazi u upravnom postupku
    • kada se održava i kako se provodi usmena rasprava

 

4. Rokovi i dostava
    • računanje rokova
    • osobna i posredna dostava
    • drugi načini dostave

 

5. Pravni lijekovi
    • redovni (žalba i prigovor)
    • izvanredni

 

6. Troškovi postupka
    • u postupcima pokrenutima na zahtjev stranke
    • u postupcima pokrenutima po službenoj dužnosti
    • troškovi drugih sudionika postupka

 

7. Izvršenje i upravni ugovor
    • nastup izvršnosti
    • novčane i nenovčane obveze
    • vrste izvršenja
    • pojam i svojstva upravnog ugovora

 

8. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela i pružatelja javnih usluga

 
vrh stranice