Zagreb, 12.2.2020.

 

Inženjerski biro d. d. Zagreb

organizira usavršavanje na temu 

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, PLANIRANJE ZA 2020. I JEDNOSTAVNA NABAVA 
TE DOPUŠTENE IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

12. veljače 2020.
s početkom u 9,00 sati

Zagreb, Heinzelova 4a
(dvorana na II. katu)

 

9.00 – 10.30

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI 
(2 nastavna sata)

• Zakonodavni okvir
• Izrada godišnjeg Statističkog izvješća o javnoj nabavi 
• Uputa za izradu Statističkog izvješća 
• Sadržaj Statističkog izvješća za 2019. godinu 

Ančica Jonjić, dipl. iur. 

 

10.30 – 10.45 

Stanka – kava

 

10.45 – 12.15

PLANIRANJE ZA 2020. GODINU I PLAN NABAVE 
(2 nastavna sata)

• Prikaz u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
• Primjeri i vježba putem EOJN RH 
• Propusti naručitelja u procesu planiranja i kako ih izbjeći – primjeri iz prakse
• Uspješno planiranje – Izrada i sadržaj Plana nabave 

Ančica Jonjić, dipl. iur. 

 

12.15 – 12.45 

Stanka

 

12.45 – 14.15

JEDNOSTAVNA NABAVA 
(2 nastavna sata)

• Najčešći propusti naručitelja u provedbi jednostavne nabave
• Mogućnosti i obveze kod jednostavne nabave
• Praćenje izvršenja ugovora kod jednostavne nabave
• Primjeri slučajeva iz prakse

Ančica Jonjić, dipl. iur. 

 

14.15 – 14.30

Stanka

 

14.30 – 16.00

IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 
(2 nastavna sata)

• Uvjeti za dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 
• Bitni sastojci ugovora i okvirnih sporazuma
• Primjeri izmjena ugovora kod robe, radova i usluga 
• Izmjene u odnosu na ugovorene cijene i troškovnik 
• Značajne izmjene ugovora 
• Obveza raskida ugovora sukladno ZJN 2016

Ančica Jonjić, dipl. iur. 

 
vrh stranice