Propisi - građansko pravo


GRAĐANSKO PRAVO 


Obiteljski zakon

NN

 br.

103/15


 

 

 


Obiteljski zakon

NN

 br.

75/14


-
Izvješće o završnim odredbama (člancima 562. i 563.) Obiteljskog zakona broj: U-X-3239/2014 od 3. srpnja 2014.

NN

 br.

83/14

  -   Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3101/2014 i dr. od 12. siječnja 2015.   NN  br. ?5/15

 

 

 


Obiteljski zakon

NN

 br.

116/03

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 17/04
  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 136/04
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 107/07

-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (čl.52.)
NN br. 57/11

-
Zakon o izmjeni...
NN br. 61/11

-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (čl.100.)
NN br. 25/13

 

 

 


Obiteljski zakon

NN

 br.

162/98


 

 

 


Zakon o braku i porodičnim odnosima

NN

br.

11/78


-
Ispravak...

NN

br.

27/78


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

45/89


-
(pročišćeni tekst)

NN

br.

51/89


-
Zakon o dopunama...

NN

br.

59/90


 

 

 


Ovršni zakon

NN

br.

112/12


-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (čl.101.)

NN

br.

25/13


-
Zakon o izmjenama i dopunama

NN

br.

93/14

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2881/2014 i dr. od 1. lipnja 2016. (ukidanje članka 39. stavka 3. Zakona)   NN  br. ?55/16
    Zakon o izmjenama i dopunama...   NN  br. 73/17

 

 

 


Ovršni zakon

NN

br.

139/10


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

150/11


-
Uredba o izmjenama...

NN

br.

154/11


-
Zakon o izmjenama...

NN

br.

12/12


-
Zakon o izmjenama...

NN

br.

70/12


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1988/2011 od 19.6.2012.

NN

br.

80/12


 

 

 


Ovršni zakon

NN

 br.

57/96


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 29/99
  -   Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-510/1996, U-I-717/1996, U-I-1025/1999 od 5.4.2000.   NN br. 42/00
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 173/03

-
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...

NN

br.

194/03

  -   Zakon o izmjenama...   NN br. 151/04

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 88/05

-
Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima (čl.42.)
NN br. 121/05
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 67/08

 

 

 


Pomorski zakonik

NN

 br.

181/04


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 76/07

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 146/08

-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

61/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

56/13

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN
br. 26/15

 

 

 


Pomorski zakonik

NN

 br.

17/94


-
Zakon o izmjenama i dopuni...
NN br. 74/94

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 43/96

-
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.123.)

NN

br.

158/03


 

 

 


Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi
(preuzet temeljem čl.1. toč.1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

br.

53/91


-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.119.)

NN

br.

26/93


 

 

 


Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

NN

 br.

108/12


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 144/12

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 81/13

-
Uredba o izmjenama i dopunama...

NN

br.

112/13
  -   Stečajni zakon (čl. 445. st. 2. i st. 3.)
  NN
br.
71/15
  -   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (čl. 4.)
  NN
br. 78/15

 

 

 


Stečajni zakon

NN

 br.

71/15

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN
br. 104/17

 

 

 


Stečajni zakon

NN

 br.

44/96


-
Zakon o bankama (čl.122.)
NN br. 161/98

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 29/99

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 129/00

-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

123/03

-
Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama...

NN

br.

197/03


-
Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama...

NN

br.

187/04

-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

82/06

-
Zakon o dopunama...

NN

br.

116/10


-
Zakon o dopuni...

NN

br.

25/12


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

133/12


-
Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1457/2013 od 11.4.2013.

NN

br.

45/13


 

 

 


Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

NN

 br.

167/03


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

79/07


-
Zakon o izmjeni...

NN

br.

80/11


-
Kazneni zakon (čl. 381. st. 1. toč. 5. ukida odredbu čl. 188.)

NN

br.

125/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

141/13
  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN
br. 127/14
  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 62/17

 

 

 


Zakon o autorskom pravu
(preuzet temeljem čl.1. toč.1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

br.

53/91


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

58/93


-
(pročišćeni tekst)

NN

br.

9/99


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

76/99


-
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...

NN

br.

127/99


-
Zakon o izmjeni...

NN

br.

67/01


 

 

 


Zakon o državnim službenicima

NN

 br.

92/05


-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama
ovlaštenih državnih revizora (čl.4.)

NN

 br.

140/05
  -   Uredba o dopuni...  

NN

 br.

142/06
  -   Uredba o izmjenama i dopunama...  

NN

 br.

77/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

 br.

107/07

-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

27/08


-
Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (čl.10.)

NN

br.

34/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

49/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

150/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

34/12


-
(pročišćeni tekst)

NN

br.

49/12


-
Zakon o izmjenama...

NN

br.

37/13


-
Zakon o izmjeni...

NN

br.

38/13

  -
  Uredba o izmjenama...
  NN
br. 1/15
  -
  Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 od 21. prosinca 2015.   NN
br. 138/15
  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...   NN
br. 61/17

 

 

 


Zakon o državnim službenicima i namještenicima

NN

 br.

27/01


-
Zakon o državnim službenicima i namještenicima (čl.144.)

NN

 br.

92/05


-
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (čl.128.)

NN

 br.

86/08


-
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (čl.25.)

NN

 br.

28/10


-
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN

 br.

74/10


 

 

 


Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

NN

 br.

74/94


-
Ispravak...
NN br. 86/94

-
Zakon o izmjeni...
NN br. 7/95

-
Zakon o državnim službenicima i namještenicima (čl.130.)

NN

br.

27/01


-
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (čl.28.)

NN

br.

37/01


 

 

 


Zakon o građevinskoj inspekciji

NN

br.

153/13


 

 

 


Zakon o prostornom uređenju

NN

br.

153/13

  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN br. 65/17

 

 

 


Zakon o prostornom uređenju i gradnji

NN

br.

76/07


-
Zakon o izmjenama...

NN

br.

38/09


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

55/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

90/11


-
Zakon o izmjenama...

NN

br.

50/12


-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (čl.31. st.6.)

NN

br.

55/12


-
Zakon o zaštiti okoliša (čl.278. st.2.)

NN

br.

80/13


 

 

 


Zakon o gradnji

NN

br.

153/13

  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN
br. 20/17

 

 

 


Zakon o gradnji

NN

 br.

175/03


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

100/04


-
Zakon prostornom uređenju i gradnji (čl.353. st.2.)

NN

 br.

76/07


-
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (temeljem odredbe čl.353. st.2. al.3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/07, danom stupanja na snagu ukida čl.86. st.1.)

NN

 br.

116/07


-
Zakon o građevnim proizvodima (temeljem odredbe čl.353. st.2. al.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/07, odredba čl.87. ukida članke 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 187., 188., 215., 216. i 217.)

NN

 br.

86/08


-
Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (temeljem odredbe čl.353. st.2. al.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/07, odredba čl.162. ukida čl.36. st.4., čl.37. st.3., st.4., st.5., st.6., st.7. i st.8., čl.41., čl.42., čl.43. st.4., čl.45. st.4., te članke 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 181., 185., 186., 203., 204., 205., 206., 207. i 214.)

NN

 br.

152/08


-
Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (temeljem odredbe čl.353. st.2. al.4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/07, stupanjem na snagu ukida čl.116. točke 4. i 5.)

NN

 br.

21/09


Zakon o gradnji

NN

 br.

52/99


-
Uredba o izmjeni...

NN

 br.

57/99


-
Zakon o izmjenama i dopuni...

NN

 br.

75/99


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

117/01


-
Zakon o izmjeni...

NN

 br.

47/03


-
Zakon o gradnji (čl. 225. st. 2.)

NN

 br.

175/03


 

 

 


Zakon o građenju

NN

 br.

77/92


-
Ispravak...

NN

 br.

82/92


-
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 68.)

NN

 br.

26/93


-
Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 3. st. 1.)

NN

 br.

29/94

-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

33/95Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (čl. 394. st. 4. ukida odredbe čl. 34. i čl. 53.)

NN

 br.

91/96


 

 

 


Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

NN

br.

92/14


 

 

 


Zakon o istospolnim zajednicama

NN

br.

116/03


 

 

 


Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

NN

br.

74/14

  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN br. 69/17

 

 

 


Zakon o izvlaštenju

NN

br.

9/94


-
Ispravak...

NN

br.

35/94


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-745/99 od 8. studenoga 2000.

NN

br.

112/00


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

114/01


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

79/06


-
Zakon o izmjenama...

NN

br.

45/11


-
Zakon o izmjenama i dopuni...

NN

br.

34/12


 

 

 


Zakon o medijima

NN

br.

59/04


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

84/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

81/13


 

 

 


Zakon o javnom priopćavanju

NN

 br.

83/96


-
Ispravak...

NN

br. 143/98

-
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-131/1998 od 3.2.2000.

NN

br. 20/00

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 96/01
  -   (pročišćeni tekst)   NN br. 69/03

 

 

 


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN

 br.

33/01


-
Vjerodostojno tumačenje čl. 31. st. 1., čl. 46. st. 1. i st. 2., čl. 53. st. 4. i čl. 90. st. 1...

NN

 br.

60/01


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

129/05


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

109/07


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

125/08


-
Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama... (NN 109/07)

NN

 br.

36/09


-
Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama... (NN 125/08)

NN

 br.

36/09


-
Zakon o izmjeni...

NN

 br.

150/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

144/12


-
(pročišćeni tekst)

NN

 br.

19/13

  -
  Ispravak (pročišćenog teksta)...
  NN
br.
137/15

 

 

 


Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi

NN

 br.

90/92


-
Zakon o izmjenama...

NN

br. 94/93

-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br. 117/93

-
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-503/1993 od 4.12.1996.

NN

 br.

5/97

-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-317/1996 od 3.2.1999.

NN

 br.

17/99

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 128/99

 

 

 


Zakon o mirovinskom osiguranju

NN

br.

157/13

  -
  Uredba o izmjenama i dopunama...
  NN br. 151/14
  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN br. 33/15
  -   Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 157/13., 151/14. i 133/15.)
NN
br. 68/15
  -   Uredba o izmjeni i dopuni...
  NN br. 93/15
  -
  Zakon o izmjenama i dopuni...
  NN br. 120/16

 

 

 


Zakon o mirovinskom osiguranju

NN

 br.

102/98


-
Zakon o dopunama Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini (čl.3.)
NN br. 71/99
  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 127/00
  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 59/01
  -   Zakon o dopunama...   NN br. 109/01
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 147/02
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 117/03
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 30/04
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 177/04
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 92/05

-
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1152/2000 i dr. od 18.4.2007. i Obrazloženje suprotnog glasa
NN br. 43/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 79/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 35/08

-
Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (čl.12.)

NN

br.

94/09


-
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1988/1998 i dr. od 17.3.2010.

NN

br.

40/10


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

121/10


-
(pročišćeni tekst)

NN

br.

130/10


-
Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine (čl.1.)

NN

br.

139/10


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

61/11


-
Zakon o dopuni...

NN

br.

114/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

76/12


-
Uredba o dopunama...

NN

br.

112/13


-
Zakon o dopunama...
NN br. 133/13

 

 

 


Zakon o mjenici

NN

 br.

74/94
Zakon o izmjeni...

NN

 br.

92/10


 

 

 


Zakon o mjenici
(preuzet temeljem odredbe čl.1. toč.29. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

 br.

53/91


 

 

 


Zakon o najmu stanova

NN

 br.

91/96


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-892/1994 od 20.11.1996.

NN

 br.

99/96


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-130/1995 od 20.11.1996.

NN

 br.

99/96


-
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996, ... U-I-353/1997 od 31.3.1998.

NN

 br.

48/98


-
Ispravak Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996, ... U-I-353/1997.

NN

 br.

66/98


-
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (čl.20.)

NN

 br.

22/06


 

 

 


Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN

 br.

92/96


-
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 21.4.1999.

NN

 br.

39/99


-
Ispravak...

NN

 br.

92/99

-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 20.4.2000.

NN

 br.

43/00


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 20.12.2000.

NN

 br.

131/00


-
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 28.3.2001.

NN

 br.

27/01


-
Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr.

NN

 br.

34/01


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 12.7.2001.

NN

 br.

65/01


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 19.12.2001.

NN

 br.

118/01

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 80/02
  -   Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...   NN br. 81/02 

 

 

 


Zakon o nasljeđivanju

NN

 br.

48/03


-
Zakon o izmjeni...
NN br. 163/03

-
Zakon o obveznim odnosima (čl.1164. st.1.)

NN

 br.

35/05

-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

127/13
  -
  Zakon o izmjenama...
  NN
br. 33/15

 

 

 


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju

NN

 br.

152/14


 

 

 


Zakon o nasljeđivanju
(preuzet kao republički zakon temeljem odredbe čl. 1. toč. 72. Zakona o preuzimanju saveznih zakona kojima se uređuju odnosi o kojima po Ustavnim amandmanima XX do XLI na Ustav SFRJ odlučuju republike; nisu preuzete odredbe čl.187. i čl.188. koje su i dalje ostale u nadležnosti tadašnje Federacije te su ukinute stupanjem na snagu saveznog Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima 1.1.1983.)

NN

 br.

52/71


-
Zakon o dopunama Zakona...

NN br. 47/78
  -   Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-11/1993, U-I-904/1995 od 24.5.2000.   NN br. 56/00

 

 

 


Zakon o obveznim odnosima

NN

 br.

35/05


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

41/08


-
Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza (čl. 9.)
NN br.

125/11

  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...   NN
br. 78/15

 

 

 


Zakon o obveznim odnosima
(preuzet u pravni sustav Republike Hrvatske posebnim Zakonom o preuzimanju)

NN

 br.

53/91


-
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju...
NN br.

73/91


-
Zakon o trgovačkim društvima (čl. 646. toč. 5.)

NN

 br.

111/93

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

3/94

  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 7/96

-
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (čl. 394. st. 4.)

NN

 br.

91/96

-
Zakon o dopunama...
NN br.

112/99

  -   Zakon o arbitraži (čl. 50.)  

NN

 br.

88/01

 

 

 


Zakon o osiguranju

NN

 br.

30/15


 

 

 


Zakon o osiguranju

NN

 br.

151/05


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

87/08


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

82/09


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

54/13


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

94/14


 

 

 


Zakon o osiguranju

NN

 br.

9/94


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

20/97


-
(pročišćeni tekst)
NN br.

46/97


-
Uredba o dopuni Zakona o izmjenama i dopunama...
NN br. 50/99

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

116/99

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 11/02

-
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (čl. 25. st. 4.)
NN br. 140/05

 

 

 


Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba
(preuzet temeljem odredbe čl. 1. toč. 21. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

 br.

53/91


 

 

 


Zakon o osiguranju imovine i osoba

NN

 br.

53/77


 

 

 


Zakon o parničnom postupku
(preuzet u pravni sustav Republike Hrvatske posebnim Zakonom o preuzimanju)

NN

 br.

53/91


-
Zakon o izmjenama...
NN br.

91/92


-   Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

112/99


-   Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 117/03

-
Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (čl. 129.)

NN

 br.

88/05

-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1569/2004, ... U-I-2677/2004 od 20.12.2006.

NN

 br.

2/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 84/08

-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1569/2004, ...U-I-2677/2004 od 9.7.2008.

NN

 br.

96/08
  -   Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...   NN br. 123/08

-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

57/11


-
(pročišćeni tekst)

NN

 br.

148/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

25/13


-
Zakon o sudovima (čl. 145.)

NN

 br.

28/13


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-885/2013 od 11. srpnja 2014.

NN

 br.

89/14


 

 

 


Zakon o područjima posebne državne skrbi

NN

 br.

86/08


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

57/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

51A/13


-
Zakon o izmjenama...
NN br. 148/13

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 76/14

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 147/14
  -
  Zakon o izmjenama i dopuni...
  NN
br. 18/15

 

 

 


Zakon o područjima posebne državne skrbi

NN

 br.

44/96

  -   Ispravak...   NN br. 57/96

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

124/97


-
Carinski zakon (čl. 264. st. 1. toč. 3.)
NN br. 78/99

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

73/00

  -   Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...   NN br. 87/00

-
Zakon o porezu na dohodak (čl. 54. st. 2. toč. 4.)
NN br. 127/00

-
Zakon o porezu na dobit (čl. 28. st. 6.)
NN br. 127/00
  -   Uredba o izmjeni...   NN br. 69/01
  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 94/01
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 88/02
  -   (pročišćeni tekst)   NN br. 26/03
  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 42/05
  -   Zakon o dopuni...   NN br. 90/05

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN

br.

174/04


-
Zakon o izmjeni i dopuni...

NN

br.

92/05

  -   Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-4585/2005, U-I-4799/2005, U-I-2446/2006,U-I-3502/2006 od 20.12.2006.   NN br. 2/07
  -   Zakon o izmjeni i dopuni...   NN br. 107/07

-
Zakon o izmjeni...

NN

br.

65/09


-
Zakon o izmjenama i dopuni...

NN

br.

137/09


-
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-4042/2005 i dr. od 15.12.2010.

NN

br.

146/10


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

55/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

140/12


-
(pročišćeni tekst)

NN

br.

19/13


-
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama... (NN 140/12)

NN

br.

33/13


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 148/13

-
Zakon o dopunama...
NN br. 92/14

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN

br.

94/01

  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 122/02
  -   Zakon o dopuni...   NN br. 122/02

-
Zakon o izmjenama i dopuni...

NN

br.

17/04


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

48/04


 

 

 


Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN

br.

108/96


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

23/01


 

 

 


Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata

NN

br.

2/94


-
Zakon o izmjeni...

NN

br.

52/94


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

36/95


Zakon o privremenom uzdržavanju

NN

 br.

92/14


 

 

 


Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

NN

br.

94/13

  -
  Zakon o izmjeni...   NN br. 18/16
  -
  Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4637/2014 i dr. od 11. srpnja 2017. (ukidaju se čl. 19. st. 1. i čl. 26. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13. i 18/16.), u dijelovima koji glase: "komunalne naknade")   NN br. 89/17

Zakon o upravljanju državnom imovinom

NN

br.

145/10


-
Zakon o izmjeni...

NN

br.

70/12


 

 

 


Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća

NN

br.

19/91


-
Uredba o izmjeni i dopuni...
NN br. 45/92

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 83/92

-
Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju (čl. 18.)
NN br. 84/92

-
Uredba o dopuni...
NN br. 16/93

-
Zakon o dopuni...
NN br. 94/93

-
Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama...
NN br.  2/94

-
Odluka o proglašenju Zakona o dopuni...
NN br.  9/95

-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-472/1996, U-I-26/1998 od 27.10.1999.
NN br. 118/99

Zakon o radu

NN

 br.

93/14


Zakon o radu

NN

 br.

149/09


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

61/11


-
Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (čl. 26. st. 2. i čl. 27. st. 4.)

NN

 br.

82/12


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

73/13


-
Zakon o mirovinskom osiguranju

NN

 br.

157/13

Zakon o radu

NN

 br.

38/95


-
Ispravak...
NN br.

54/95


-
Ispravak...
NN br.

65/95


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

17/01

  -   Zakon o izmjenama i dopuni...   NN br. 82/01

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 114/03

-
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...
NN br. 142/03
  -   Zakon o izmjenama i dopuni...   NN br. 30/04

-
(pročišćeni tekst)
NN br. 137/04

-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2766/2003 i dr. od 24.5.2005.
NN br.

68/05


-
Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta
NN br.

94/09


Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa
(preuzet temeljem čl. 1. toč. 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

br.

34/91


-
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 33.)

NN

br.

26/93


-
Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 3. st. 1.)

NN

br.

29/94


Zakon o radnim odnosima

NN

br.

19/90


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

19/92


-
(pročišćeni tekst)

NN

br.

25/92


-
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 36.)

NN

br.

26/93


-
Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 3. st. 1.)

NN

br.

29/94


Zakon o ravnopravnosti spolova

NN

br.

82/08

  -
  Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 15. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", br. 82/08)
  NN br. 138/12
  -
  Zakon o izmjenama i dopunama... 
  NN br. ?69/17

 

 

 


Zakon o ravnopravnosti spolova

NN

br.

116/03


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2696/2003 od 16.1.2008.

NN

br.

14/08


 

 

 


Zakon o sanaciji određenih poduzeća

NN

 br.

56/95

  -   Uredba o dopuni...   NN br. 109/95
  -   Ispravak Uredbe o dopuni...   NN br. 1/96

-
Uredba o dopuni...
NN br. 33/97
  -   Uredba o dopunama...   NN br. 44/98
  -   Uredba o dopunama...   NN br. 30/99
  -   Ispravak Uredbe o dopunama...   NN br. 33/99
  -   Uredba o dopunama...   NN br. 106/99
  -   Zakon o dopunama...   NN br. 97/00

 

 

 


Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

NN

 br.

73/13

  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...
  ?NN ?br. 75/15
  -
  Zakon o izmjenama...
  NN br. 50/16

Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN

 br.

33/02


-
Ispravak...
NN br.

58/02

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 175/03
  -   Zakon o dopunama...   NN br. 136/04
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 76/07

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

88/09


-
Zakon o izmjenama i dopuni...
NN br.

124/09


Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN

 br.

23/95


-
Ispravak...
NN br.

33/95

  -   Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni...   NN br. 33/95
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 105/99

-
Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (čl. 18. toč. 2.)

NN

 br.

128/99


 

 

 


Zakon o stambenim odnosima

NN

 br.

51/85


-
izmjene i dopune
NN br.

42/86


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

22/92


-
Zakon o dopunama...
NN br.

70/93


 

 

 


Zakon o međunarodnom privatnom pravu (temeljem odredbe čl. 81. Zakon stupa na snagu 29.1.2019.)

NN

 br.

101/17


 

 

 


Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima
(preuzet u pravni sustav Republike Hrvatske temeljem posebnog Zakona o preuzimanju)

NN

 br.

53/91


-
Zakon o arbitraži (čl. 50.)

NN

 br.

88/01


 

 

 


Zakon o rudarstvu

NN

 br.

56/13
Zakon o izmjenama...

NN

br.

14/14


 

 

 


Zakon o rudarstvu

NN

 br.

75/09


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

49/11


 

 

 


Zakon o rudarstvu

NN

br.

27/91


-
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 65.)

NN

br.

26/93


-
Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 3. st. 1.)

NN

br.

29/94


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

92/94


-
(pročišćeni tekst)

NN

br.

35/95


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

114/01


-
(pročišćeni tekst)

NN

br.

190/03


-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (čl. 82. st. 1. al. 16.)

NN

br.

100/04


 

 

 


Zakon o rudarstvu

NN

br.

19/83


-
Ispravak...

NN

br.

23/83


-
Zakon o izmjenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 35.)

NN

br.

31/86


-
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 41.)

NN

br.

47/89


 

 

 


Zakon o trgovačkim društvima

NN

 br.

111/93


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

34/99

  -   Vjerodostojno tumačenje članaka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama...   NN br. 121/99

-
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od 10.5.2000.
NN br. 52/00

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

118/03
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN
br. 107/07
  -   Zakon o izmjenama...   NN br. 146/08

-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

137/09


-
Kazneni zakon (čl. 381. st. 1. toč. 8.)

NN

 br.

125/11


-
(pročišćeni tekst)

NN

 br.

152/11


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

111/12


-
Zakon o izmjeni...

NN

 br.

68/13

  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN
br. 110/15

 

 

 


Zakon o trgovini

NN

 br.

87/08

  -   Uredba o izmjeni i dopuni...   NN br. 96/08
  -   Zakon o izmjeni i dopuni...   NN br. 116/08
  -   Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-642/2009 i dr. od 19.6.2009.
  NN
br.
76/09
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN
br. 114/11
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN
br. 68/13
  -   Zakon o izmjenama i dopunama... 
  NN br. 30/14
               

Zakon o trgovini

NN

br.

11/96


-
Uredba o izmjenama i dopunama...

NN

br.

101/98


-
Uredba o izmjenama i dopunama...

NN

br.

30/99


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

75/99


-
Zakon o izmjeni i dopunama...

NN

br.

62/01


-
Zakon o izmjeni i dopunama...

NN

br.

109/01


-
(pročišćeni tekst)

NN

br.

49/03


-
Zakon o deviznom poslovanju (čl. 79. st. 2.)

NN

br.

96/03


-
Zakon o zaštiti potrošača (čl. 114.)

NN

br.

96/03


-
Zakon o dopunama...

NN

br.

103/03


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

170/03


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-3824/2003, U-I-4094/2003, U-I-418/2004 od 28.4.2004.

NN

br.

55/04


 

 

 


Zakon o trgovini
(preuzet temeljem odredbe čl. 1. toč. 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

br.

53/91


-
Zakon o dopuni...

NN

br.

77/92


-
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 16.)

NN

br.

26/93


-
Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 3. st. 1.)

NN

br.

29/94


-
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (čl. 45. ukida odredbe čl. 20. - 29.)

NN

br.

48/95


-
Zakon o trgovini (čl.77. ukida sve osim čl. 10. - 19., čl. 32. i odgovarajućih kaznenih odredaba)

NN

br.

11/96


-
Zakon o zaštiti potrošača (čl. 14. ukida čl. 10. - 19., čl. 32. i odgovarajuće kaznene odredbe)

NN

br.

96/03


 

 

 


Zakon o udrugama

NN

 br.

74/14

  -
  Zakon o izmjeni...
  NN
br. 70/17

 

 

 


Zakon o udrugama

NN

 br.

88/01

  -   Ispravak...   NN br. 11/02 

 

 

 


Zakon o udrugama

NN

 br.

70/97


-
Ispravak...

NN

 br.

106/97


-
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-884/1997, U-I-920/1997, U-I-929/1997, U-I-956/1997, U-I-453/1998, U-I-149/1999 od 3.2.2000.

NN

 br.

20/00


 

 

 


Zakon o sustavu državne uprave

NN

 br.

150/11


-
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-3845/2006 i U-I-5348/2012 od 23.1.2013.

NN

 br.

12/13

  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN br. 93/16
  -
  Zakon o izmjenama...
  NN br. 104/16

 

 

 


Zakon o sustavu državne uprave

NN

 br.

75/93


-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (čl. 31.)

NN

 br.

92/96


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

48/99


-
Zakon o izmjenama...

NN

 br.

15/00


-
Vjerodostojno tumačenje čl. 2. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave (NN 48/99)

NN

 br.

127/00


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

59/01


-
(pročišćeni tekst)

NN

 br.

190/03


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

199/03


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

79/07


 

 

 


Zakon o upravi

NN

 br.

16/78


-
Zakon o izmjenama...
NN br.

50/78


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

29/85


-
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...
NN br.

48/85


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

41/90


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

47/90


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

53A/91


 

 

 


Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

NN

 br.

91/96


-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (čl. 12.)

NN

 br.

68/98


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-58/1997, U-I-235/1997, U-I-237/1997, U-I-1053/1997, U-I-1054/1997 od 17.11.1999.

NN

 br.

137/99


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1094/1999 od 9.2.2000.

NN

 br.

22/00


-
Zakon o dopuni...

NN

 br.

73/00


-
Zakon o izmjeni i dopuni...

NN

 br.

114/01


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

79/06


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

141/06


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

146/08


-
Zakon o izmjenama...

NN

 br.

38/09


-
Zakon o izmjeni i dopuni...

NN

 br.

153/09


-
Zakon o izmjeni... (Zakona o izmjeni i dopuni u NN 153/09)

NN

 br.

143/12

  -
  Zakon o izmjeni...   NN br. 152/14
  -
  (pročišćeni tekst)   NN
br. 81/15
  -
  Ispravak Zakona o vlasništvu  i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst)   NN br. 94/17

 

 

 


Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima
(preuzet u pravni sustav Republike Hrvatske temeljem posebnog Zakona o preuzimanju)

NN

 br.

53/91


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-46/1994 od 30.11.1994.

NN

 br.

92/94


 

 

 


Zakon o zastari potraživanja
(na snazi 1953.-1978. kao zakon tadašnje Federacije; ukinut temeljem čl. 1108. Zakona o obveznim odnosima u SL SFRJ 29/78)

SL FNRJ

br.

40/53


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
SL FNRJ br.

57/54


 

 

 


Zakon o zaštiti na radu

NN

 br.

71/14

  -
  Ispravak...
  NN br. 118/14
  -
  Uredba o izmjeni...
  NN br. 154/14
  -
  Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (čl. 4. - Uredba iz NN 154/14 ostaje na snazi do 30.6.2016.)
  NN
br. 102/15

 

 

 


Zakon o zaštiti na radu

NN

 br.

59/96


-
Ispravak...
NN br.

94/96


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 114/03

-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (čl. 82. st. 1. al. 4.)
NN br. 100/04
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 86/08

-
Zakon o Državnom inspektoratu (čl. 70. st. 3.)

NN

 br.

116/08


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

75/09


-
Zakon o izmjenama...

NN

 br.

143/12


 

 

 


Zakon o zaštiti na radu

NN

 br.

19/83


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

17/86


-
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 52.)

NN

 br.

47/89


-
Uredba o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

46/92


-
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 44.)

NN

 br.

26/93


-
Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl. 3. st. 1.)

NN

 br.

29/94


 

 

 


Zakon o zemljišnim knjigama

NN

 br.

91/96


-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (čl. 12.)

NN

 br.

68/98


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-58/1997, U-I-235/1997, U-I-237/1997, U-I-1053/1997, U-I-1054/1997 od 17.11.1999.

NN

 br.

137/99


-
Zakon o izmjenama...

NN

 br.

114/01


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

100/04


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

107/07


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

152/08


-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-831/2006 od 3.11.2010.

NN

 br.

126/10


-
Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

55/13


-
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

60/13

  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...
  NN br. 108/17

 

 

 


Zakon o željeznici

NN

 br.

94/13


-
Zakon o izmjeni i dopuni...
NN br. 148/13
  -
  Odluka (Ministarstva pomorstva, prometa i veza Vlade RH) o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu (primjena čl. 65. st. 10. Zakona se odgađa do 3.12.2019.)
  NN br. 120/14
  -
  Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 73/17

 

 

 


Zakon o željeznici

NN

br.

123/03

  -   Uredba o izmjeni...   NN br. 194/03
  -   Zakon o izmjenama...   NN br. 30/04
  -   Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. (čl. 9.)
  NN br. 153/05

-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br. 79/07

-
Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (čl. 34. st. 1.)
NN br.

120/08


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

75/09


 

 

 


Zakon o Hrvatskim željeznicama

NN

br.

53/94


-
Odluka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 341-01/93-01/04 Urbroj: 5030116-97-1 od 18.12.1997. o prestanku primjene odredaba st. 1. čl. 32. Zakona o Hrvatskim željeznicama
NN br.

139/97


-
Zakon o izmjenama i dopunama...
NN br.

162/98


 

 

 

/Posljednja izmjena: 1.1.2018.

 
 

 

 


 

 

 


 

 

 

 
 

 

 

 


Obiteljski zakon

NN

 br.

75/14


-
Izvješće o završnim odredbama (člancima 562. i 563.) Obiteljskog zakona broj: U-X-3239/2014 od 3. srpnja 2014.

NN

 br.

83/14

  -   Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3101/2014 i dr. od 12. siječnja 2015.   NN  br. ?5/15

 

 


Obiteljski zakon

NN

 br.

75/14


-
Izvješće o završnim odredbama (člancima 562. i 563.) Obiteljskog zakona broj: U-X-3239/2014 od 3. srpnja 2014.

NN

 br.

83/14

  -   Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3101/2014 i dr. od 12. siječnja 2015.   NN  br. ?5/15

 

 


Obiteljski zakon

NN

 br.

75/14


-
Izvješće o završnim odredbama (člancima 562. i 563.) Obiteljskog zakona broj: U-X-3239/2014 od 3. srpnja 2014.

NN

 br.

83/14

  -   Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3101/2014 i dr. od 12. siječnja 2015.   NN  br. ?5/15

 

 


vrh stranice