Propisi - kazneno pravo

Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18) - KZ/11

 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 144/2012)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 056/2015)
 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 061/2015)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 101/2017)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 118/2018)


Kazneni zakon
(NN 110/9727/9850/00129/0051/01111/03190/03105/0471/06110/07152/0857/1177/11) - KZ/97

 • Izmjene/dopune: Ispravak Kaznenog zakona (NN 027/1998)
 • Izmjene/dopune: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-241/2000 od 10.svibnja 2000. (NN 050/2000)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 129/2000)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Kaznenog zakona (NN 051/2001)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 111/2003)
 • Izmjene/dopune: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2566/2003, U-I-2892/2003 od 27. studenoga 2003. (NN 190/2003)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 105/2004)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 084/2005)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 071/2006)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 110/2007)
 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 152/2008)
 • Izmjene/dopune: Zakon o dopuni Kaznenog zakona (NN 057/2011)
 • Izmjene/dopune: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1162/2008 od 28. lipnja 2011. (NN 077/2011)


Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
(NN 143/12, 105/15, 32/17)

 • Izmjene/dopune: Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 105/2015)
 • Izmjene/dopune: Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 032/2017)


Krivični zakon Socijalističke Republike Hrvatske
(NN 25/77, 50/78, 25/84, 52/87, 43/89, 8/90, 9/91, 33/92, 39/92, 77/92, 91/92) - KZH

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske (NN 039/1992)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske (NN 044/1992)


Krivični zakon Republike Hrvatske
 (NN 32/93, 38/93, 28/96, 30/96, 175/04) - KZRH

 • Izmjene/dopune: Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-302/1987 od 27. studenoga 1990. (NN 054/1990)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Krivičnog zakona Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) (NN 038/1993) 
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske (NN 028/1996)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske (NN 030/1996)
 • Izmjene/dopune: Vjerodostojno tumačenje članka 23. u svezi s člankom 1. Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 91/92) (NN 175/2004)


Osnovni krivični zakon Republike Hrvatske
(NN 31/93, 35/93, 108/95, 16/96, 28/96) - OKZRH

 • Izmjene/dopune: Ispravak Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) (NN 035/1993)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (NN 108/1995)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) (NN 016/1996)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Osnovnoga krivičnog zakona Republike Hrvatske (NN 028/1996)


Zakon o kaznenom postupku
(NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17) - ZKP/08

 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 076/2009)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 080/2011)
 • Izmjene/dopune: Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst) (NN 121/2011)
 • Izmjene/dopune: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-448/2009 od 19. srpnja 2012. (NN 091/2012)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 143/2012)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 056/2013)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 145/2013)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 152/2014)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (​NN 070/2017)


Zakon o kaznenom postupku
(NN 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03, 115/06) - ZKP/97

 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o kaznenom postupku (NN 027/1998)
 • Izmjene/dopune: Zakon o dopuni Zakona o kaznenom postupku (NN 058/1999)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 112/1999)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 058/2002)
 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 143/2002)
 • Izmjene/dopune (i prijevod): Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst) (NN 062/2003)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 115/2006)


Zakon o krivičnom postupku
(NN 53/91, 91/92, 34/93, 38/93, 28/96)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku (NN 091/1992)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o krivičnom postupku (pročišćeni tekst) (NN 038/1993)
 • Izmjene/dopune: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-197/1992 od 16. ožujka 1994 (NN 025/1994)
 • Izmjene/dopune: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-272/1992 od 9. ožujka 1994 (NN 025/1994)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku (NN 028/1996)


Ovršni zakon
(NN 112/12, 73/17, 93/14)

 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 093/2014)
 • Izmjene/dopune: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2881/2014 i dr. od 1. lipnja 2016. (NN 055/2016)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 073/2017)


Ovršni zakon
(NN 139/10, 125/11, 150/11, 154/11, 12/12, 70/12)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 125/2011)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Ovršnog zakona (NN 150/2011)
 • Izmjene/dopune: Uredba o izmjenama Ovršnog zakona (NN 154/2011)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Ovršnog zakona (NN 012/2012)
 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama Ovršnog zakona (NN 070/2012)
 • Izmjene/dopune: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1988/2011 i dr. od 19. lipnja 2012. (NN 080/2012)


Ovršni zakon
(NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 029/1999)
 • Izmjene/dopune: Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-510/1996, U-I-717/1996, U-I-1025/1999 od 5. travnja 2000. (NN 042/2000)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 173/2003)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 194/2003)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Ovršnog zakona (NN 151/2004)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 088/2005)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 067/2008)


Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
(NN 142/12)

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09, 103/14, 118/14, 107/15)

 • Izmjene/dopune: Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012) (NN 103/2014)
 • Izmjene/dopune: Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012 i NN 103/2014) (NN 118/2014)
 • Izmjene/dopune: Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 107/2015)


Zakon o azilu
(NN 79/07, 88/10, 143/13)

 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i prijevod) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu (NN 088/2010) 
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i prijevod): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu (NN 143/2013)


Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
(NN 143/13)


Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
(NN 62/08, 44/11, 81/11)

 • Izmjene/dopune: Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-722/2009 od 6. travnja 2011. (NN 044/2011)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 081/2011)


Zakon o izvršavanju kazne zatvora
(NN 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 56/13, 150/13)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 055/2000)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 059/2000)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 129/2000)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 059/2001)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 067/2001)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 011/2002)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izvršavanju kazne zatvora (pročišćeni tekst) (NN 190/2003)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 076/2007)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 027/2008)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o izvršavanju kazne zatvora (NN 083/2009)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 018/2011)
 • Izmjene/dopune: Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3843/2007 od 6. travnja 2011. (NN 048/2011)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 056/2013)
 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 150/2013)


Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
(NN 145/10, 70/17)

 • Izmjene/dopune: Zakon o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (NN 070/2017)


Pravilnik o evidenciji privremeno oduzete imovine u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
(NN 44/11)


Pravilnik o evidenciji privremeno i trajno oduzetih predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
(NN 99/17)


Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku
(NN 75/09)


Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje
(NN 153/09)


Zakon o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi
(NN 128/99)


Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala
(NN 152/08)


Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima
(NN 178/04)


Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela
(NN 80/08, 27/11)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 027/2011)​


Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
(NN 151/03, 110/07, 45/11, 143/12)

 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN 110/2007)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN 045/2011)
 • Izmjene/dopune (i prijevod): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN 143/2012)​


Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija
(NN 117/03)


Zakon o oružju
(NN 63/07, 146/08, 59/12)

 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o oružju (NN 146/2008)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (NN 059/2012)​


Zakon o oružju
(NN 69/92, 43/93, 29/94, 108/95, 20/97, 46/97, 27/99, 12/01, 19/02)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni Zakona o oružju (NN 043/1993)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (NN 108/1995)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (NN 020/1997)
 • Izmjene/dopune: Zakon o oružju (pročišćeni tekst) (NN 046/1997) 
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (NN 027/1999)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (NN 012/2001)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (NN 019/2002)


Zakon o područjima i sjedištima sudova
(NN 128/14


Zakon o područjima i sjedištima sudova
(NN 144/10, 84/11)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 084/2011)​


Zakon o policiji
(NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni Zakona o policiji (NN 130/2012)
 • Izmjene/dopune: Vjerodostojno tumačenje članka 126. stavka 1., a u vezi s člancima 60., 62. i 63. Zakona o policiji ("Narodne novine", br. 34/11. i 130/12.) (NN 089/2014)
 • Izmjene/dopune: Uredba o izmjeni Zakona o policiji (NN 151/2014)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji (NN 033/2015)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni Zakona o policiji (NN 121/2016)​


Zakon o policiji
(NN 129/0041/08)

 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama Zakona o policiji (NN 041/2008)​


Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika
(NN 89/10, 76/15)

 • Izmjene/dopune: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika (NN 076/2015)


Pravilnik o načinu policijskog postupanja
(NN 81/03)


Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
(NN 76/09, 92/14)

 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (NN 092/2014)​


Zakon o pomilovanju
(NN 175/03)


Zakon o pomilovanju
(NN 5/77, 47/90, 91/92, 29/93, 38/93)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Zakona o pomilovanju (NN 047/1990)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Zakona o pomilovanju (NN 091/1992)
 • Izmjene/dopune: Zakon o pomilovanju (pročišćeni tekst) (NN 029/1993)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o pomilovanju (pročišćeni tekst) (NN 038/1993)


Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
(NN 143/12, 105/15, 32/17)

 • Izmjene/dopune: Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 105/2015)
 • Izmjene/dopune: Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 032/2017)


Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
(NN 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17)

 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN 081/2013)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN 124/2013)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN 026/2015)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN 102/2017)


Prekršajni zakon
(NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)

 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (NN 039/2013)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (NN 157/2013)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (NN 110/2015)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (NN 070/2017)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (NN 118/2018)


Zakon o prekršajima
(NN 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima (NN 122/2002)
 • Izmjene/dopune: Uredba o izmjeni Zakona o prekršajima (NN 187/2003)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima (NN 105/2004)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima (NN 127/2004)

Zakon o probaciji (NN 143/12)

Zakon o probaciji (NN 153/09)

Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava (NN 175/0329/0455/11125/11)

 • Izmjene/dopune (i prijevod): Ispravak Zakona o primjeni Statuta Međunarodnoga kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava (NN 029/2004)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primjeni Statuta Međunarodnoga kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava (NN 055/2011)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog humanitarnog prava (NN 125/2011)​

Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija (NN 65/09)

Zakon o sigurnosnim službama Republike Hrvatske (NN 32/0238/02)

 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o sigurnosnim službama Republike Hrvatske (NN 038/2002)​

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (NN 79/06105/06)

 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (NN 105/2006)​

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/0848/1074/1180/13158/1392/1464/15108/17)

 • Izmjene/dopune: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 7. travnja 2010. (NN 048/2010)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 074/2011)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 080/2013)
 • Izmjene/dopune: Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca 2013. (NN 158/2013)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 092/2014)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 064/2015)
 • Izmjene/dopune: Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1716/2015 od 24. srpnja 2015. (NN 089/2015)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 108/2017)​

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04142/06)

 • Izmjene/dopune: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 142/2006)​

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 59/96)

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/0343/0934/11)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 071/2006)
 • Izmjene/dopune (i prijevod): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 043/2009)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 034/2011)​

Zakon o sprječavanju pranja novca (NN 69/97106/9767/01114/01117/03142/03)

 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o sprječavanju pranja novca (NN 106/1997)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju pranja novca (NN 067/2001)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca (NN 114/2001)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca (NN 117/2003)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca (NN 142/2003) ​


Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca
(NN 189/03)


Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
(NN 87/0825/12)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 025/2012)


Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
(NN 108/17)


Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama
(NN 76/09)


Zakon o sudovima
(NN 28/1333/1582/16)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 033/2015)
 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 082/2015)
 • Izmjene/dopune: Uredba o dopuni Zakona o sudovima (NN 082/2016)


Zakon o sudovima
(NN 150/0516/07113/08153/09116/10122/1027/11130/11)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 016/2007)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 113/2008)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 153/2009)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 116/2010)
 • Izmjene/dopune: Zakon o sudovima (pročišćeni tekst) (NN 122/2010)
 • Izmjene/dopune (i prijevod) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 027/2011)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama Zakona o sudovima (NN 130/2011)


Zakon o sudovima za mladež
(NN 84/11143/12148/13)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež (NN 143/2012)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež (NN 148/2013)
 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež (NN 056/2015)

Zakon o sudovima za mladež (NN 111/9727/9812/02)

 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o sudovima za mladež (NN 027/1998)
 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež (NN 012/2002)


Zakon o suzbijanju diskriminacije
(NN 85/08112/12)

 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 112/2012)

Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN 107/0187/02163/03141/0440/07149/0984/11)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN 087/2002)
 • Izmjene/dopune (i prijevod): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN 163/2003)
 • Izmjene/dopune (i prijevod): Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN 141/2004)
 • Izmjene/dopune (i prijevod): Zakon o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN 040/2007)
 • Izmjene/dopune (i prijevod): Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN 149/2009)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droge (NN 084/2011)


Zakon o športu
(NN 71/06150/08124/10124/1186/1294/1385/1519/16)

 • Izmjene/dopune: Uredba o dopuni Zakona o športu (NN 150/2008)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu (NN 124/2010)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu (NN 124/2011)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu (NN 086/2012)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sportu (NN 094/2013)
 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (NN 085/2015)
 • Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (NN 019/2016)


Zakon o tajnosti podataka
(NN 79/0786/12)

 • Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka (NN 086/2012)


Zakon o unutarnjim poslovima
(NN 29/9173/9119/9233/9276/94161/9853/00)

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima (NN 073/1991)
 • Zakon o izmjeni Zakona o unutarnjim poslovima (NN 019/1992)
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima (NN 033/1992)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima (NN 076/1994)
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima (NN 161/1998)
 • Zakon o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima (NN 053/2000)


Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
(NN 76/09116/10145/1057/11136/12148/1370/17

 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 116/2010)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 057/2011)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 136/2012)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 148/2013)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 070/2017)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 88/01, 12/02, 33/05, 48/05, 76/07)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 012/2002)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 033/2005)
 • Izmjene/dopune : Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 048/2005)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 076/2007)


Zakon o upravljanju državnom imovinom
(NN 145/10, 70/12)

 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 070/2012)


Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
(NN 116/03)


Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljene u nadležnost policije
(NN 27/04)

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10)

 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 014/2010)
 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 060/2010)

Pravilnik o sadržaju obvezne evidencije i izvješća, načina prikupljanja, obrade i pohrane statističkih podataka iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 105/11)


Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
(NN 70/17)


Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
(NN 76/14)


Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
(NN 111/97, 27/98, 128/99, 79/02)

 • Izmjene/dopune: Ispravak Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 027/1998)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 128/1999)
 • Izmjene/dopune: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 079/2002)


Zakon o zaštiti osobnih podataka
(NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i prijevod): Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 118/2006)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 041/2008)
 • Izmjene/dopune (EU usklađenje) (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 130/2011)
 • Izmjene/dopune: Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) (NN 106/2012)


Zakon o zaštiti svjedoka
(NN 163/03, 18/11, 73/17)

 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti svjedoka (NN 018/2011)
 • Izmjene/dopune: Zakon o dopuni Zakona o zaštiti svjedoka (NN 073/2017)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) - ZZTP


Pravilnik o kaznenoj evidenciji
(NN 7/13, 66/13, 106/15, 34/17)

 • Izmjene/dopune: Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji (NN 066/2013)
 • Izmjene/dopune: Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji (NN 106/2015)
 • Izmjene/dopune: Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji (NN 034/2017)


Pravilnik o kaznenoj evidenciji
(NN 92/09, 108/09)

 • Izmjene/dopune: Ispravak Pravilnika o kaznenoj evidenciji (NN 108/2009)


Pravilnik o kaznenoj evidenciji
(NN 25/00, 42/03, 92/04)

 • Izmjene/dopune: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kaznenoj evidenciji (NN 042/2003)
 • Izmjene/dopune: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kaznenoj evidenciji (NN 092/2004)

Pravilnik o kaznenoj evidenciji (NN 32/96)


Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora
(NN 135/99, 141/09)

 • Izmjene/dopune: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora (NN 141/2009)


Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora
(NN 8/10)


Pravilnik o vrsti i uvjetima rada za opće dobro na slobodi
(NN 43/01)


Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro u prekršajnom postupku
(NN 71/13)


Pravilnik o opasnim psima
(NN 26/05)


Pravilnik o opasnim psima
(NN 117/08)


Pravilnik o prekršajnoj evidenciji
(NN 144/03, 139/04)

 • Izmjene/dopune: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prekršajnoj evidenciji (NN 139/2004)


Pravilnik o prekršajnoj evidenciji
(NN 27/08)


Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni
(NN 1/14)


Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu rabiti za izradu opojnih droga
(NN 27/02, 133/02, 148/03)

 • Izmjene/dopune: Dopuna Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (NN 133/2002)
 • Izmjene/dopune: Dopuna Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (NN 148/2003)


Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga
(NN 50/09, 2/10, 19/11)

 • Izmjene/dopune: Dopuna Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN 002/2010)
 • Izmjene/dopune: Izmjene i dopune Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (NN 019/2011)


Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga
(NN 156/14, 42/15)

 • Izmjene/dopune (EU usklađenje): Dopuna Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN 042/2015)


Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga
(NN 10/16)


Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti
(NN 101/12)


Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti
(NN 44/11)


Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti
(NN 3/05)


Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku
(NN 58/12, 111/12)

 • Izmjene/dopune: Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi troškova u kaznenom postupku (NN 111/2012)

 

/Posljednja izmjena: 9.6.2018./

vrh stranice