Propisi - ostale grane prava

Ostale grane prava


 

  1. Sudbena vlast  

 

 

 

Zakon o državnom sudbenom vijeću

NN

br.

116/10

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

57/11

- Zakon o izmjeni i dopuni...

NN

br.

130/11

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012 od 23.01.2013.

NN

br.

13/13

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

28/13

 

 

 

  Zakon o državnom sudbenom vijeću  

NN

 br.

58/93

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

br. 49/99
  -   Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-659/1994, U-I-146/1996, U-I-228/1996, U-I-508/1996, U-I-589/1999 od 15. ožujka 2000.  

NN

br. 31/00
  -   Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-659/1994, U-I-146/1996, U-I-228/1996, U-I-508/1996, U-I-589/1999 od 11. listopada 2000.  

NN

br. 107/00
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 129/00
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 150/05
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   

NN

 br.

153/09

 

 

 

  Poslovnik Državnog sudbenog vijeća  

NN

 br.

73/11

    Izmjene i dopune...   

NN

 br.

128/12
               
  Poslovnik Državnog sudbenog vijeća  

NN

 br.

13/07

               
  Poslovnik Državnog sudbenog vijeća  

NN

 br.

73/02

               
  Poslovnik Državnog sudbenog vijeća  

NN

 br.

85/94

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-30/1995 od 15.02.1995.  

NN

 br.

11/95
     Izmjene i dopune...  

NN

 br.

135/99
               
Zakon o sudovima

NN

br.

28/13

  -   Izmjenama i dopunama...   NN
br.
 33/15

 

 

 

  Zakon o sudovima  

NN

 br.

150/05

  -   Zakon o izmjenama i dopunama... NN 16/07  

NN

br.

16/07

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN 113/08 NN br. 113/08
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN 153/09

NN

br.

153/09

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN 116/10

NN

br.

116/10

- (pročišćeni tekst) NN 122/10

NN

br.

122/10

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN 27/11

NN

br.

27/11

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (čl.51.) NN 57/11

NN

br.

57/11

- Zakon o izmjenama... NN 130/11

NN

br.

130/11

 

 

 

  Zakon o sudovima  

NN

 br.

3/94

- Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (čl.12.)

NN

 br.

75/95

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br.

100/96

  -   Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-914/1996 i U-I-34   NN br. 115/97
  -   Zakon o dopuni...   NN br.

131/97

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br.

129/00

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-190/2001 od 12. srpnja 2001. i Obrazloženje suprotnog glasa pri donošenju Odluke i Rješenja NN br. 67/01
- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-55/2001 od 19. prosinca 2001. NN br. 5/02
- Vjerodostojno tumačenje članka 50. stavka 30. ... NN br. 101/03
- izmjene i dopune NN br. 117/03
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 17/04
- Zakon o izmjeni i dopunama... NN br. 141/04
         

 

 

 

  Zakon o sudskim pristojbama  

NN

br.

74/95

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br.

57/96

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br.

137/02

  -   (pročišćeni tekst)   NN br. 26/03
- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

125/11

- Zakon o dopunama... NN 112/12

NN

br.

112/12

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 157/13

 

 

 

Sudski poslovnik

NN

 br.

37/14

- Izmjene...

NN

 br.

49/14

  -   Dopune...   NN
br.
8/15
  -   Izmjene i dopune...    NN  br.  35/15
  -   Izmjene i dopune...    NN  br.  123/15

 

 

 

Sudski poslovnik

NN

 br.

158/09

- Izmjene i dopune...

NN

 br.

3/11

- Izmjene i dopune...

NN

 br.

34/11

- Dopune...

NN

 br.

100/11

- Izmjene i dopune...

NN

 br.

123/11

- Dopune...

NN

 br.

138/11

- Dopune...

NN

 br.

38/12

- Izmjene...

NN

 br.

111/12

- Izmjene i dopune...

NN

 br.

39/13

- Ispravak izmjena i dopuna...

NN

 br.

48/13

- Dopune...

NN

 br.

59/13

- Dopune...

NN

 br.

91/13

 

 

 

  Sudski poslovnik  

NN

 br.

80/97

  -   Izmjene i dopune...   NN br.

20/98

  -   Izmjene...   NN br.

118/01

  -   Dopune...   NN br. 49/03
  -   Dopune...   NN br. 32/04
  -   Izmjene i dopune...   NN br. 9/06
- Dopune... NN br. 116/08
  -   Ispravak dopuna...   NN br. 125/08
  -   Izmjene i dopune...   NN br. 125/08
  -   Izmjene i dopune...   NN br. 146/08
- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-248/2006, U-II-584/2009 od 29.09.2009.

NN

 br.

127/09
         

 

 

 

Zakon o područjima i sjedištima sudova

NN

 br.

144/10

- Zakon o izmjenama i dopunama...

 

 

84/11

 

 

 

  Zakon o područjima i sjedištima sudova  

NN

 br.

85/08

               
  Zakon o područjima i sjedištima sudova  

NN

 br.

3/94

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br.

104/97

  -   Zakon o izmjeni...   NN br.

59/01

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 121/05
         

 

 

 

Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova

NN

 br.

137/09

 

 

 

  Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova  

NN

 br.

36/98

               
  Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika  

NN

 br.

10/99

  -   Zakon o izmjenama i dopuni...   NN br.

25/00

  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 1/01
  -   Zakon o izmjenama i dopuni...   NN br.

30/01

  -   Zakon o dopuni...   NN br.

59/01

  -   Zakon o izmjeni...   NN br.

114/01

  -   Zakon o izmjenama i dopuni...   NN br. 64/02
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 153/02
  -   Zakon o izmjeni i dopuni...   NN br. 17/04
  -   Uredba o dopuni...   NN br. 8/06
  -   Uredba o dopuni...   NN br. 142/06
- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-764/2004 i dr. od 21.03.2007. NN br. 34/07
  -   Uredba o dopuni...   NN br. 134/07
  -   Zakon o dopuni...   NN br. 146/08
  -   Uredba o dopuni...   NN br. 155/08
- Zakon o izmjeni...

NN

br.

39/09

- Uredba o dopuni...

NN

br.

155/09

- Zakon o dopunama...

NN

br.

14/11

- Uredba o dopuni...

NN

br.

154/11

- Zakon o dopuni (čl.2. ukida Uredbu u NN 154/11)

NN

br.

12/12

- Zakon o dopuni...

NN

br.

143/12

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4039/2009, U-I-25427/2009 i U-I-195/2010 od 18. srpnja 2014.

NN

br.

100/14

 

 

 

  Zakon o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu  

NN

 br.

54/74

  -   izmjene i dopune   NN br.

29/78

  -   izmjene   NN br.

13/90

         

 

 

 

  Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu  

NN

 br.

84/08

    Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

 br.

75/09
               
               
  Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima  

NN

 br.

55/01

  -   Pravilnik o izmjenama i dopunama...   NN br. 156/04
         

 

 

 

  Pravilnik o stalnim sudskim vještacima  

NN

 br.

38/14

 

 

 

  Pravilnik o stalnim sudskim vještacima  

NN

 br.

88/08

  -   Pravilnik o izmjenama i dopunama...   NN br. 8/09
- Pravilnik o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

126/11

- Pravilnik o dopuni...

NN

 br.

120/12

 

 

 

  Pravilnik o stalnim sudskim vještacima  

NN

 br.

21/98

               
  Pravilnik o stalnim sudskim tumačima  

NN

 br.

88/08

  -   Ispravak...   NN br. 119/08
         

 

 

 

  Pravilnik o stalnim sudskim tumačima  

NN

 br.

132/05

  -   Ispravak...  

NN 

 br. 

3/06 

               
  Pravilnik o stalnim sudskim tumačima  

NN

 br.

35/98

               
  Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima  

NN

 br.

64/98

  -   Pravilnik o izmjenama i dopunama...   NN br. 88/08
         

 

 

 

Pravilnik o načinu zaštite osoba, imovine i objekata sudova

NN

 br.

88/12

 

 

 

  Pravilnik o zaštiti osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela  

NN

 br.

97/01

               
  Pravilnik o sudačkoj odori  

NN

br.

179/03

               

 

  2. Državno odvjetništvo  

 

 

 

  Zakon o državnom odvjetništvu  

NN

br.

76/09 

     Zakon o izmjenama i dopunama... NN 153/09    NN  br.  153/09
     Zakon o izmjenama i dopunama... NN 116/10    NN  br.  116/10
     Zakon o izmjenama i dopuni... NN 145/10    NN  br.  145/10
     Zakon o izmjenama i dopunama... NN 57/11    NN  br.  57/11
     Zakon o izmjenama i dopunama... NN 130/11    NN  br.  130/11
     Zakon o izmjenama i dopunama... NN 72/13    NN  br.  72/13
               
  Zakon o državnom odvjetništvu  

NN

 br.

51/01

  -   Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-3112/2002, U-I-4764/2005. od 20. travnja 2006.   NN br. 58/06
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 16/07
  -   Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...   NN br. 20/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 146/08
  -   Zakon o državnom odvjetništvu (čl.194. određuje da čl.14. st.2. Zakona prestaje važiti 31.08.2011., dok čl.62., čl.63. i čl.103.-105. prestaju važiti 31.12.2013.)  

NN

br.

76/09

- Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnom odvjetništvu (čl.5. mijenja tekst čl.194. na način da riječi: "članka 62., 63., 103. do 105. koji prestaju važiti 31. prosinca 2013." zamjenjuje riječima: "članka 62. stavka 2. i članka 63. stavka 1. koji prestaju važiti 31. prosinca 2012. godine.")

NN

br.

145/10

 

 

 

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

NN

br.

84/11

NN

br.

130/11

 

 

 

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

NN

br.

144/10

 

 

 

  Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava  

NN

 br.

146/08

         

 

 

 

  Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava  

NN

 br.

75/95

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

br.

36/98

  -   Zakon o izmjenama...  

NN

br.

153/02

         

 

 

 

  3. Javno bilježništvo  

 

 

 

  Zakon o javnom bilježništvu  

NN

 br.

78/93

  -   Zakon o izmjeni...   NN br.

29/94

- Obiteljski zakon (čl.371. ukida odredbu čl.53. st.1. toč.1.) NN br. 162/98
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 16/07
- Zakon o izmjenama i dopuni... NN br. 75/09
         

 

 

 

Kodeks javnobilježničke etike

NN

br.

55/11

Statut Hrvatske javnobilježničke komore

NN

br.

64/14

- Ispravak... NN br. 69/14
  Statut Hrvatske javnobilježničke komore  

NN

br.

26/95

- Statutarna odluka o izmjenama...

NN

br.

32/96

- Izmjene i dopune...

NN

br.

78/99

- Izmjene i dopune...

NN

br.

69/00

  -   (pročišćeni tekst)   NN br.

27/01

  -   Ispravak Statuta Hrvatske javnobilježničke komore (pročišćeni tekst)   NN br.

33/01

-   Izmjene i dopune...   NN br. 9/04
  -   Izmjene i dopune...   NN br. 139/06
  -   Izmjene i dopune...   NN br. 65/07
- Izmjena izmjene i dopune (u NN 65/07)

NN

br.

55/10

 

 

 

  Javnobilježnički poslovnik  

NN

 br.

38/94

  -   Izmjene i dopune...   NN br.

82/94

  -   Izmjene i dopune...   NN br.

37/96

  -   Izmjene i dopune...   NN br. 151/05
- Izmjene i dopune... NN br. 115/12
         

 

 

 

Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN

 br.

55/10

- Pravilnik o dopuni...

NN

 br.

123/11

- Pravilnik o dopuni...

NN

 br.

126/11

 

 

 

  Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika  

NN

 br.

84/07

  -   Ispravak...   NN br. 55/08
         

 

 

 

  Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika  

NN

 br.

38/94

  -   Pravilnik o izmjenama...   NN br.

82/94

  -   Pravilnik o izmjenama...   NN br.

50/95

  -   Pravilnik o izmjenama...   NN br.

62/95

  -   Pravilnik o izmjenama...   NN br.

79/95

  -   Pravilnik o izmjenama...   NN br. 86/95
  -   Pravilnik o izmjenama...   NN br.

32/96

  -   Ispravak...   NN br.

34/96

  -   Pravilnik o izmjeni i dopuni...   NN br.

35/97

  -   Pravilnik o izmjenama...   NN br.

56/97

  -   Pravilnik o izmjenama...   NN br. 131/97
  -   Pravilnik o izmjenama...   NN br. 45/00
  -   Pravilnik o izmjeni...   NN br. 19/02
         

 

 

 

 

  4. Odvjetništvo  

 

 

 

  Zakon o odvjetništvu  

NN

 br.

9/94

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

117/08

- Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...

NN

br.

50/09

- Zakon o izmjeni i dopuni...

NN

br.

75/09

- Zakon o izmjenama i dopuni...

NN

br.

18/11

 

 

 

  -   Dopune...   NN br. 72/08
         

 

 

 

Statut Hrvatske odvjetničke komore

NN

br.

115/13

 

 

 

Statut Hrvatske odvjetničke komore

NN

br.

74/09

- Izmjene i dopune...

 

 

90/10

- Ispravak Statuta...

 

 

64/11

- (pročišćeni tekst)

 

 

101/11

 

 

 

  Statut Hrvatske odvjetničke komore  

NN

 br.

25/95

  -   Izmjene i dopune...   NN br.

92/99

  -   Izmjene i dopune...   NN br. 8/05
  -   Dopuna...   NN br. 117/05
- Izmjene i dopune... NN br. 72/08
         

 

 

 

 

  5. Pučki pravobranitelj  

 

 

 

  Zakon o pučkom pravobranitelju  

NN

 br.

76/12

               
  Zakon o pučkom pravobranitelju  

NN

 br.

60/92

               

 

  6. Državna uprava  

 

 

 

  Zakon o sustavu državne uprave  

NN

 br.

75/93

  -   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (čl.31.)   NN br.

92/96

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br.

48/99

  -   Zakon o izmjenama...   NN br.

15/00

  -   Vjerodostojno tumačenje čl.2. st.2. Zakona o izmjenama i dopunama...(NN 48/99)   NN br.

127/00

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 59/01
  -   (pročišćeni tekst)   NN br. 190/03
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 199/03
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 79/07
         

 

 

 

  Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave  

NN

br.

150/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

22/12
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 39/13
- Zakon o izmjenama i dopuni... NN br. 125/13
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 148/13
         

 

 

 

  Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija  

NN

br.

199/03

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

30/04
  -   Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama...   NN br. 136/04
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

NN

br.

22/05

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

44/06

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

5/08

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

27/08

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

77/09

- Zakon o upravljanju državnom imovinom (čl.61. st.3.)

NN

br.

145/10

 

 

 

  Zakon o Vladi Republike Hrvatske  

NN

br.

150/11

         

 

 

 

  Zakon o Vladi Republike Hrvatske  

NN

br.

101/98

  -   Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama...  

NN

br. 15/00
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

br. 117/01
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

br. 199/03
  -   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (čl.29.)  

NN

br.

30/04

- Zakon o izmjenama...

NN

br.

77/09

- Zakon o upravljanju državnom imovinom (čl.61. st.2.)

NN

br.

145/10

 

 

 

  Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave  

NN

 br.

154/11

  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 17/12
         

 

 

 

  Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave  

NN

 br.

29/11

         

 

 

 

  Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave  

NN

 br.

43/01

  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 8/04
         

 

 

 

  Uredba o uredskom poslovanju  

NN

 br.

7/09

               
  Uredba o uredskom poslovanju  

NN

 br.

38/87

  -   izmjene i dopune   NN br.

42/88

         

 

 

 

Zakon o općem upravnom postupku

NN

br.

47/09

 

 

 

  Zakon o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj
(preuzet u pravni sustav Republike Hrvatske temeljem posebnog Zakona o preuzimanju)
 

NN

 br.

53/91

  -   Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-248/1994 od 13. studenoga 1996.   NN br.

103/96

         

 

 

 

  Zakon o upravnim sporovima  

NN

 br.

20/10

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

br.

143/12

         

 

 

 

  Zakon o upravnim sporovima
(preuzet u pravni sustav Republike Hrvatske temeljem posebnog Zakona o preuzimanju)
 

NN

 br.

53/91

  -   Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju...   NN br.

9/92

  -   Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju...   NN br.

77/92

         

 

 

 

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna

NN

 br.

96/13

 

 

 

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna

NN

 br.

35/08

 

 

 

  Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika  

NN

br.

150/05

               
  Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika  

NN

 br.

111/04

               
  Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proracuna  

NN

br.

8/06

               

 

  7. Službeničko pravo  

 

 

 

  Zakon o državnim službenicima  

NN

 br.

92/05

- Uredba o dopuni... NN br. 142/06
  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 77/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 107/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 27/08
- Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (čl.10.)

NN

br.

34/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

49/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

150/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

34/12

- (pročišćeni tekst)

NN

br.

49/12

- Zakon o izmjenama...

NN

br.

37/13

- Zakon o izmjeni...

NN

br.

38/13

 

 

 

  Zakon o državnim službenicima i namještenicima  

NN

 br.

27/01

- Zakon o državnim službenicima i namještenicima (čl.144.)

NN

br.

92/05

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (čl.128.)

NN

br.

86/08

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (čl.25.)

NN

br.

28/10

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN

br.

74/10

 

 

 

Etički kodeks državnih službenika

NN

br.

40/11

- Izmjena...

NN

br.

13/12

 

 

 

  -   Izmjene i dopune...   NN br. 134/08
         

 

 

 

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

NN

br.

104/13

- Dodatak I.

NN

br.

104/13

 

 

 

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

NN

br.

89/12

- Dodatak I.

NN

br.

89/12

- Sporazum o izmjenama i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23.03.2009.

NN

br.

89/12

 

 

 

  Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike  

NN

 br.

93/08

  -   Ispravak...   NN br. 23/09
Dodatak I.

NN

 br.

39/09
Dodatak II.

NN

 br.

90/10
         

 

 

 

 

  Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike  

NN

 br.

92/04

  -   Ispravak...   NN br. 141/04
  -   Ispravak...   NN br. 150/04
  -   Dodatak I.   NN br. 77/07
  -   Dodatak II.   NN br. 98/07
         

 

 

 

  Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike  

NN

 br.

3/02

  -   Ispravak...   NN br.

45/02

  -   Zaključak i Dodatak I.   NN br. 9/03
- Dodatak Ia. NN br. 92/03
  -   Dodatak Id.   NN br. 182/03
- Dodatak Ic. NN br. 190/03
  -   Dodatak Ib.   NN br. 190/03
         

 

 

 

  Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti  

NN

 br.

86/07

               
  Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti  

NN

 br.

109/06

               
  Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti  

NN

 br.

144/02

               
  Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  

NN

 br.

37/01

  -   Ispravak...   NN br.

38/01

  -   Uredba o dopuni...   NN br.

71/01

  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br.

89/01

  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br.

112/01

  -   Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama... (NN 112/01)   NN br. 7/02
- Uredba o izmjeni... NN br. 17/03
  -   Uredba o izmjeni i dopuni...   NN br. 197/03
  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 21/04
- Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama... NN br. 25/04
  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 66/05
  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 131/05
  -   Uredba o izmjeni i dopuni...   NN br. 11/07
  -   Uredba o dopuni...   NN br. 47/07
  -   Uredba o izmjeni...   NN br. 109/07
  -   Uredba o dopuni...   NN br. 58/08
  -   Uredba o dopunama...   NN br. 32/09
- Uredba o izmjeni i dopuni... NN br. 140/09
- Uredba o dopuni... NN br. 21/10
- Uredba o izmjenama i dopunama... NN br. 38/10
- Uredba o dopunama... NN br. 77/10
- Uredba o izmjenama i dopunama... NN br. 113/10
- Uredba o dopunama... NN br. 22/11
- Uredba o izmjenama i dopunama... NN br. 142/11
- Uredba o izmjenama i dopunama... NN br. 31/12
- Uredba o izmjenama i dopunama... NN br. 49/12
- Uredba o izmjenama... NN br. 60/12
- Uredba o izmjenama i dopunama... NN br. 78/12
- Uredba o izmjeni... NN br. 82/12
- Uredba o izmjenama i dopunama... NN br. 100/12
- Uredba o izmjeni i dopuni... NN br. 124/12
- Uredba o izmjeni i dopuni... NN br. 140/12
- Uredba o izmjeni... NN br. 16/13
- Uredba o izmjenama... NN br. 25/13
- Uredba o izmjeni... NN br. 52/13
- Uredba o izmjeni i dopuni... NN br. 96/13
- Uredba o izmjenama i dopunama... NN br. 126/13
- Uredba o izmjenama i dopunama... NN br. 2/14
- Uredba o izmjenama i dopunama... NN br. 94/14
         

 

 

 

  Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi  

NN

 br.

74/02

  -   Uredba o dopunama...   NN br. 58/08
         

 

 

 

  Uredba o položajnim dodacima odredenih državnih službenika  

NN

 br.

90/94

               
  Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi  

NN

br.

8/06

  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 8/07
  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 13/08
         

 

 

 

  Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika  

NN

br.

78/03

  -   Uredba o izmjenama...  

NN

br.

57/04

               
  Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu  

NN

br.

8/06

               
  Program stručnog usavršavanja državnih službenika za 2003.  

NN

br.

78/03

               
  Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima  

NN

br.

55/01

  -   Pravilnik o izmjenama i dopunama...  

NN

br.

156/04

               
  Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima  

NN

 br.

63/97

  -   Pravilnik o izmjenama i dopunama...   NN br. 140/99
         

 

 

 

  Pravilnik o obrascima za polaganje državnog stručnog ispita  

NN

br.

18/04

               
  Pravilnik o obrascima za polaganje državnog stručnog ispita  

NN

br.

85/95

               
  Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i višeg službeničkog suda  

NN

 br.

39/06

               
  Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova  

NN

 br.

120/02

               
  Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova  

NN

 br.

45/95

               
  Odluka o plaći predsjednika i članova Odbora za državnu službu  

NN

br.

8/06

       

 

 

 

  Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika  

NN

 br.

18/02

         

 

 

 

 

  8. Ostalo  

 

 

 

  Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu  

NN

 br.

149/08

         

 

 

 

  Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu  

NN

 br.

28/08

  -   Izmjene i dopune...   NN br. 82/08
               
  Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu  

NN

 br.

137/06

  -   Izmjene i dopune...   NN br. 78/07
         

 

 

 

  Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu  

NN

 br.

148/05

  -   Izmjene i dopune...   NN br. 83/06
         

 

 

 

  Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. godinu  

NN

 br.

171/04

  -   Izmjene i dopune...   NN br. 89/05
         

 

 

 

  Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu  

NN

 br.

31/04

  -   Ispravak...   NN br. 47/04
  -   Izmjene i dopune...   NN br. 104/04
         

 

 

 

  Državni proračun Republike Hrvatske za 2003. godinu  

NN

 br.

154/02

  -   Ispravak...   NN br. 29/03
  -   Izmjene i dopune...   NN br. 147/03
         

 

 

 

  Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2003.  

NN

 br.

154/02

         

 

 

 

  Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proracunu RH za 2003.  

NN

br.

122/03

         

 

 

 

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

NN

 br.

143/13

         

 

 

 

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

NN

 br.

62/08

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-722/2009 od 6.4.2011. NN br. 44/11
- Zakon o izmjenama i dopunama NN br. 81/11
         

 

 

 

  Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave  

NN

br.

117/03

         

 

 

 

  Zakon o javnoj nabavi  

NN

 br.

90/11

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 83/13
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 143/13
         

 

 

 

  Zakon o javnoj nabavi  

NN

 br.

110/07

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 125/08
         

 

 

 

  Zakon o javnoj nabavi  

NN

 br.

117/01

-   Uredba o izmjenama i dopunama...

NN

br. 197/03
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 92/05
         

 

 

 

  Zakon o javnom priopćavanju  

NN

 br.

  -   Ispravak...   NN br. 143/98
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 96/01
  -   (pročišćeni tekst)  

NN

 br.

69/03

         

 

 

 

  Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti  

NN

 br.

14/02

         

 

 

 

  Uredba o objavama i evidenciji javne nabave  

NN

 br.

13/08

  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 77/08
  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 4/09
         

 

 

 

  Uredba o objavama i evidenciji javne nabave  

NN

 br.

14/02

  -   Ispravak...   NN br. 18/02
  -   Uredba o izmjenama i dopunama...   NN br. 122/05
         

 

 

 

  Zakon o arhivskom gradivu i arhivima  

NN

 br.

105/97

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 64/00
         

 

 

 

  Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva  

NN

 br.

67/99

         

 

 

 

  Zakon o knjižnicama  

NN

 br.

105/97

  -   Ispravak...   NN br. 5/98
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 104/00
         

 

 

 

  Zakon o medijima  

NN

br.

163/03

         

 

 

 

  Zakon o medijima  

NN

br.

59/04

       

 

 

 

  Zakon o elektroničkim medijima  

NN

 br.

122/03

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 79/07
  -   Zakon o izmjenama i dopuni...   NN br. 32/08
         

 

 

 

  Zakon o elektroničkoj ispravi  

NN

br.

150/05

         

 

 

 

  Zakon o elektroničkom potpisu  

NN

br.

10/02

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 80/08
         

 

 

 

  Zakon o civilnoj službi  

NN

br.

25/03

         

 

 

 

  Pravilnik o određivanju pravnih osoba i tijela u kojima se obavlja civilna služba u Republici Hrvatskoj  

NN

br.

84/03

         

 

 

 

  Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za civilnu službu  

NN

br.

84/03

         

 

 

 

  Pravilnik o načinu vodenja očevidnika i evidencije o obveznicama civilne službe te obrascu i sadržaju iskaznice civilne službe  

NN

br.

84/03

         

 

 

 

  Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti  

NN

br.

163/03

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 94/04
  -   Zakon o dopuni...   NN br. 48/05
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 141/06
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 60/08
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 38/09
               
Zakon o športu

NN

br.

71/06

 

 

 

  Zakon o telekomunikacijama  

NN

 br.

122/03

  -   Ispravak...   NN br. 158/03
  -   Uredba o dopuni...   NN br. 177/03
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 60/04
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 70/05
         

 

 

 

  Zakon o zaštiti osobnih podataka  

NN

br.

103/03

  -   Zakon o dopunama...   NN br. 118/06
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 41/08
         

 

 

 

Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka  

NN

br.

105/04

       

 

 

 

  Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehnicke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka  

NN

br.

139/04

       

 

 

 

  Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja  

NN

 br.

122/03

         

 

 

 

  Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja  

NN

 br.

48/95

  -   Ispravak...   NN br. 52/97
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 89/98
         

 

 

 

  Zakon o pravu na pristup informacijama  

NN

br.

172/03

       

 

 

 

Popis tijela javne vlasti za 2009. godinu  

NN

br.

15/09

       

 

 

 

  Pravilnik o ustroju, sadržaju i nacinu vodenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama   

NN

br.

137/04

       

 

 

 

  Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika  

NN

br.

101/98

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

br.

135/98

  -   Zakon o izmjeni...  

NN

br.

105/99

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

br.

25/00

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

br.

73/00

  -   Uredba o izmjenama i dopuni...   NN br. 131/00
  -   Zakon o izmjenama i dopuni...  

NN

br.

30/01

  -   Zakon o dopuni...  

NN

br.

59/01

  -   Zakon o izmjeni...  

NN

br.

114/01

  -   Zakon o izmjenama...  

NN

br.

153/02

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

br.

16/04

  -   Zakon o dopuni...   NN br. 30/04
  -   Uredba o dopuni...   NN br. 187/04
  -   Zakon o dopuni...   NN br. 121/05
  -   Uredba o dopuni...   NN br. 151/05
  -   Zakon o izmjeni i dopunama...   NN br. 141/06
  -   Zakon o izmjenama i dopuni...   NN br. 17/07
  -   Uredba o dopunama...   NN br. 82/07
  -   Zakon o dopunama...   NN br. 107/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 60/08
  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 38/09
         

 

 

 

  Uredba o darovima koje prime dužnosnici  

NN

br.

141/04

       

 

 

 

  Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektronickih potpisa za tijela državne uprave  

NN

br.

146/04

       

 

 

 

  Zakon o ravnopravnosti  spolova  

NN

br.

82/08

       

 

 

 

  Zakon o ravnopravnosti  spolova  

NN

br.

116/03

       

 

 

 

vrh stranice