Sud Europske unije donio presudu (C-897/19. PPU, Ruska Federacija) kojom je odlučeno o zahtjevu Vrhovnog suda Republike Hrvatske za prethodnu odluku

02.04.2020.

Vrhovni je sud Republike Hrvatske podnio zahtjev za tumačenje europskog prava Sudu Europske unije. Zahtjev je podnesen u predmetu u kojem se odlučuje o zahtjevu za izručenje Ruskoj Federaciji državljana Republike Island i Ruske Federacije kojem je prethodno u Republici Island bio odobren azil.

 Republika Island nije članica EU, ali je s Unijom blisko povezana (primjenjuje schengensku pravnu stečevinu, sudjeluje u zajedničkom sustavu azila te je članica Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) i stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP)). Sud Europske unije je u presudi tumačio potpada li postupak izručenja pod pravo Unije, a time i primjenjuje li se pravo Unije jednako na građane Unije kao i na državljane država s kojima je Unija blisko povezana poput državljana EFTA-e i EGP-a. Također, Sud Europske unije je u presudi tumačio značenje ranije odobrenog azila.

Sud Europske unije je presudio da postupak potpada pod područje primjene prava Unije. Zbog toga, kada država članica odlučuje o zahtjevu za izručenje treće države koji se odnosi na državljanina države EFTA-e, stranke EGP-a ona treba provjeriti da taj državljanin neće biti podvrgnut smrtnoj kazni, mučenju ili drugom nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni. Prije razmatranja izvršenja zahtjeva za izručenje, država članica o tome treba izvijestiti državu EFTA-e, kako bi joj omogućila da zatraži predaju svojeg državljanina, pod uvjetom da je ta država nadležna za kazneni progon tog državljanina za djelo počinjeno izvan njezinog državnog područja.

Riječ je o prvom zahtjevu za tumačenjem koji je podnio najviši sud u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za tumačenje europskog prava sud najviše instance dužan je podnijeti uvijek kada se pojavi dvojba o tumačenju primjenjivih odredbi europskog prava (članak 267. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije). O zahtjevu za tumačenje, podnesenom 5. prosinca 2019., odlučeno je u hitnom postupku jer se stranac nalazi u ekstradicijskom pritvoru.

Sud Europske unije je na svojim stranicama objavio priopćenje o presudi. Priopćenje i presudu moguće je pročitati na hrvatskom jeziku na poveznicama:

-priopćenje Suda EU C-897/19 PPU

-presuda Suda EU C-897/19 PPU

 pomoćnica glasnogovornika
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Buga Mrzljak Stenzelvrh stranice