Vrhovni je sud potvrdio kaznu zatvora pet godina za tešku tjelesnu ozljedu sa smrtnom posljedicom

18.02.2020.

Vrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbu optuženika i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu. Državni se odvjetnik nije žalio na presudu. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za kazneno djelo teške tjelesne ozljede.

 Optuženik je osuđen na kaznu zatvora 5 (pet) godina. Državni se odvjetnik nije žalio.

Optuženik je osuđen zbog teškog tjelesnog ozljeđivanja supruge uslijed čega je umrla. Optuženik je teško pokretnu suprugu, ozbiljno narušenog zdravlja, ovisnu o tuđoj njezi i pomoći vrijeđao i udario više puta po glavi i tijelu. Uslijed verbalnog i fizičkog nasilja te zlostavljanja žrtva je doživjela višestruke tjelesne ozljede, jaki strah i snažni emocionalni događaj. Nastupila je psihička trauma zbog koje je žrtva preminula.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da će kazna zatvora 5 godina ispuniti svrhu kažnjavanja. Kod izricanja ove kazne Vrhovni je sud Republike Hrvatske vodio računa o svim olakotnim i otegotnim okolnostima. Posebno je kao otegotna okolnost uzeto u obzir da je optuženik djelo počinio u kući žrtve koja je bila narušenog zdravlja, teško pokretna i nemoćna pružiti otpor i obraniti se. Optuženik je tijekom postupka kršio izrečene mjere opreza i pobjegao iz Republike Hrvatske.

Izrečena kazna će i utjecati na svijest građana da je činjenje kaznenih djela pogibeljno te da je kažnjavanje njihovih počinitelja opravdano. Time će se istovremeno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava. Osim toga, kazna sadrži i dostatnu količinu društvene i moralne osude za zlo koje je optuženik prouzrokovao žrtvi.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH I Kž-643/2019-8

glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalićvrh stranice