Vrhovni sud Republike Hrvatske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora šest godina optuženika za spolno zlostavljanje maloljetnog djeteta

14.02.2020.

Vrhovni je sud Republike Hrvatske donio presudu kojom je djelomično usvojio žalbe stranaka u odnosu na presudu Županijskog suda u Zagrebu i preinačio prvostupanjsku presudu u pravnoj oznaci jednog djela i odluci o kazni, a odbio žalbe u preostalom dijelu.

 Time je optuženik pravomoćno proglašen krivim za tri kaznena djela; teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te dva kaznena djela spolne zlouporabe djeteta starijeg od petnaest godina. Optuženik je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora 6 (šest) godina.

Optuženik je osuđen jer je kao očuh s djetetom u više navrata tijekom dvije godine počinio spolne radnje. Dijete tada nije navršilo petnaest godina i živjeli su u zajedničkom kućanstvu. Također je osuđen i što je s istim djetetom kad je navršilo petnaest godina u dva navrata obavio spolni odnošaj.

Vrhovni je sud Republike Hrvatske preinačio prvostupanjsku presudu u pravnoj oznaci prvog djela jer je prvostupanjski sud pogrešno označio da je to djelo počinjeno uz kvalifikatornu okolnost koja bi ga činila težim djelom, a ta okolnosti nije navedena u činjeničnom opisu. Zbog te preinake optuženik je osuđen za djelo s blaže predviđenom kaznom zatvora. Zakonski minimum za to djelo je kazna zatvora tri godine, a zakonski maksimum 15 godina zatvora. Utvrđena mu je niža kazna zatvora jer je sada pravilno proglašen krivim za blaže kazneno djelo. Umjesto prijašnje kazne 6 godina zatvora, sada je utvrđena kazna 5 godina zatvora. Za preostala djela prihvaćena su kazne koje je utvrdio prvostupanjski sud.

Kod izricanja jedinstvene kazne 6 godina zatvora Vrhovni je sud Republike Hrvatske vodio računa o svim olakotnim i otegotnim okolnostima. Posebno su kao otegotne okolnosti uzete u obzir dugotrajnost razdoblja počinjenja djela (gotovo tri godine) i činjenica da je optuženik znao da je dijete odrastalo u teškim uvjetima i da je već ranije proživjelo traumu. Djela su počinjena ucjenjivanjem djeteta uz povremeno fizičko i psihičko zlostavljanje.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da će ova kazna ispuniti svrhu kažnjavanja. Ta kazna će i utjecati na svijest građana da je činjenje kaznenih djela pogibeljno te da je kažnjavanje njihovih počinitelja opravdano. Time će se istovremeno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava. Osim toga, kazna sadrži i dostatnu količinu društvene i moralne osude za zlo koje je optuženik prouzrokovao žrtvi.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH Kžzd-23/2019-6

glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


vrh stranice