Vrhovni sud Republike Hrvatske donio tri odluke

19.09.2022.

Svojom presudom vijeće VSRH u predmetu I Kž 180/2019 protiv optuženog B.B. zbog kaznenog djela iz čl. 291. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ RH djelomično je ukinulo, djelomično potvrdilo, a djelomično je preinačilo prvostupanjsku presudu, u osuđujućem dijelu, u odluci o kazni, kao i odluku o imovinskopravnom zahtjevu.

U svojoj odluci II-4 Kr 4/2022 vijeće VSRH je za vođenje kaznenog postupka protiv optuženog D.V. te vođenje postupka oduzimanja imovinskopravne koristi, kao nadležan sud odredilo Županijski sud u Osijeku.

Svojom presudom I Kž-Us 104/2020 protiv optuženog B. K i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 347. st. 1. KZ i dr. vijeće VSRH prihvatilo je žalbe optuženih M.M. S.B. i D.K kao i djelomično žalbu Uskoka i djelomično ukinulo prvostupanjsku presudu i predmet uputilo za navedeno prvostupanjskom sudu na ponovnu odluku. U preostalom dijelu žalba Uskoka je odbijena. Odluke možete pročitati na mrežnim stranicama suda pritiskom na link.

I kž-us 104/2020-13-an.pdf

II-4 kr 4/2022-7-an.pdf

I kž 180/2019-10-an.pdf

 

 

glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić

vrh stranice