Vrhovni sud Republike Hrvatske preinačio kaznu optuženom za nezakonito pogodovanje

11.03.2020.

Vrhovni je sud Republike Hrvatske donio presudu kojom je prihvatio žalbu jednog optuženika i preinačio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu u odluci o kazni za tog optuženika.

 Time je taj optuženik pravomoćno proglašen krivim za kazneno djelo nezakonitog pogodovanja. Prvostupanjsku kaznu zatvora jedna godina Vrhovni je sud preinačio na način da je prihvatio kaznu zatvora i optuženiku izrekao uvjetnu osudu tako da se kazna zatvora neće izvršiti ako u vremenu provjeravanja 5 (pet) godina optuženik ne počini novo kazneno djelo. Prvostupanjska presuda je pravomoćna u odnosu na drugog optuženika koji je proglašen krivim zbog pomaganja u nezakonitom pogodovanju i osuđen na kaznu zatvora 8 mjeseci. Drugi se optuženik nije žalio protiv prvostupanjske presude.

Optuženik koji se žalio je načelnik općine. Osuđen je jer je 2013. iskoristio svoj položaj i pogodovao u davanju i ugovaranju posla za djelatnost osoba s kojima je interesno povezan. Optuženik je kao najboljeg ponuditelja u postupku javne nabave za izbor izvođača radova izgradnje šetnice u tom mjestu izabrao trgovačko društvo kojeg je zastupao drugi optuženik.

Trgovačko društvo drugog optuženika nije izvodilo radove, nego drugo trgovačko društvo čiji je osnivač supruga optuženog načelnika i u kojem su zaposleni kćer i sin optuženog načelnika. Trgovačko društvo drugog optuženika je prikrilo te okolnosti fiktivnim ugovorima. Optuženi načelnik je u ime općine odobrio plaćanje trgovačkom društvu drugog optuženika za obavljene radove, koji je po primitku novca taj iznos preusmjerio i isplatio trgovačkom društvu supruge optuženog načelnika.

Ovakvim postupanjem optuženika općina je u postupku javne nabave odabrala poslovnog subjekta s kojim je u sukobu interesa jer je optuženi načelnik interesno povezan s trgovačkim društvom koje je stvarno obavljalo poslove. Taj gospodarski subjekt nije prošao propisanu provjeru i o njemu sudionici i provoditelji postupaka nisu imali saznanja. Riječ je o eklatantnom primjeru kršenja Zakona o javnoj nabavi jer su izigrani uvjeti natječaja kao i sam zakon.

Kod izricanja uvjetne osude Vrhovni je sud Republike Hrvatske olakotnim cijenio optuženikovu dosadašnju neosuđivanost i činjenicu da je riječ o odlikovanom sudioniku Domovinskog rata. Vrednovane su i obiteljske prilike optuženika, životna dob (63 godine), umirovljenički statut te činjenica da na položaju načelnika općine volontira. Vrhovni je sud zaključio da je ovo kazneno djelo eksces u optuženikovu inače uredom načinu života. Budući da je riječ o službeničkom kaznenom djelu (bitno obilježje kaznenog djela je svojstvo optuženika kao načelnika), to nije pravilno optuženikovo svojstvo dvostruko vrednovati; najprije kao bitno obilježje djela, a potom i kao otegotnu okolnost. Vrhovni sud smatra da postoji visoki stupanj vjerojatnosti da i bez izvršenja kazne zatvora optuženik ubuduće neće činiti kaznena djela.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da će ova kazna ispuniti svrhu kažnjavanja i da će se izraziti jasna društvena osuda zbog optuženikova ponašanja koje je kazneno djelo. Ta kazna će i utjecati na svijest građana da je činjenje kaznenih djela pogibeljno te da je kažnjavanje njihovih počinitelja opravdano. Time će se istovremeno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava. Osim toga, kazna sadrži i dostatnu količinu društvene i moralne osude.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH I Kž-Us 18/2016

glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić

vrh stranice