Vrhovni sud ukinuo oslobađajuću presudu za poticanje na zlouporabu u gospodarskom poslovanju

12.03.2020.

Vrhovni je sud u povodu žalbe državnog odvjetnika, a po službenoj dužnosti, ukinuo presudu Županijskog suda u Zagrebu. 

Prvostupanjskom je presudom optuženik oslobođen optužbe da bi počinio kazneno djelo poticanje na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Optuženiku je stavljeno na teret da je 2007. i 2009. zatražio od predsjednika Uprave HEP d.d. da iskoristi svoj položaj i ovlasti i u dva navrata mu omogući ljetovanje za njega i njegovu obitelj na teret društva kćeri HEP-a d.d. iako na to nema pravo. Prema optužnici, predsjednik Uprave HEP d.d. je dao usmeni nalog direktoru društva kćeri HEP-a d.d. da se takvo ljetovanje osigura. Taj nalog je izvršen, ljetovanje je organizirano, a račun je plaćen na teret sredstava društva kćeri HEP-a d. d. Optuženik se tereti da je na taj način pribavio protupravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu 41.058,20 kuna.

Vrhovni sud ocjenjuje da u prvostupanjskoj presudi u obrazloženju nisu o svim odlučnim činjenicama koje se navode u izreci presude iznijeti razlozi. Zbog toga se presuda ne može ispitati. Prema optužnici, riječ je o tzv. lančanom poticanju jer optuženik kao prvi poticatelj potiče predsjednika Uprave HEP-a d.d., a ovaj kao slijedeći poticatelj potiče direktora društva kćeri HEP-a d.d., da u gospodarskom poslovanju povrijedi dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa pa da je time drugom pribavljena protupravna imovinska korist, a društvu prouzročena šteta. O tome prvostupanjski sud nije iznio razloge u oslobađajućoj presudi.

Budući da je time počinjena bitna povreda odredaba kaznenog postupka jer u obrazloženju prvostupanjske presude nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, prvostupanjska je presuda prema zakonu morala biti ukinuta. U ponovljenom će postupku prvostupanjski sud pred potpuno izmijenjenim vijećem donijeti novu na zakonu utemeljenu odluku koju će obrazložiti na način da će o svim odlučnim činjenicama u obrazloženju iznijeti razloge kako bi se odluka dala ispitati.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH I Kž 663-2019-5-an

glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


vrh stranice