Zagreb, 18.3.2020.

 

NOVI INFORMATOR d. o. o.

priređuje seminar na temu  

PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

srijeda, 18. ožujka 2020.
s početkom u 9,00 sati

Zagreb, Hotel Central,
Ulica kneza Branimira 3

 

8:00 - 9:00

Registracija sudionika

 

9:00 - 10:30

Nepravilnosti i financijske korekcije u postupcima javne nabave EU projekata

  Nepravilnosti iz novih smjernica Europske komisije za utvrđivanje financijskih korekcija
  Primjeri nepravilnosti i financijskih korekcija koje su izrečene za provedene postupke javne nabave financirane sredstvima ESI fondova

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
(2 nastavna sata)

Antonija Ćurić, ovlašteni trener-predavač ​

 

10:30 - 10:45

Stanka

 

10:45 - 12:15

Upravni spor kao oblik pravne zaštite u sustavu javne nabave

  općenito o upravnom sporu
  odnos DKOM i VUS
  primjeri presuda VUS

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
(2 nastavna sata)

Miljenko Cvitanović, ovlašteni trener-predavač​

 

12:15 - 12:45

Stanka

 

12:45 - 14:15

Otvoreni postupak javne nabave - od pripreme postupka do sklapanja ugovora/okvirnih sporazuma, podnošenje statističkog izvješća i registar ugovora o javnoj nabavi

  Uvod i priprema postupka; istraživanje tržišta, priprema DON-a, savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
  Provedba postupka; objavljivanje obavijesti o nadmetanju, javno otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke
  Uputa za izradu statističkog izvješća o javnoj nabavi
  Izrada registra ugovora

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
(2 nastavna sata)

Vesna Jurasović, ovlašteni trener-predavač​

 

14:15 - 14:30

Stanka

 

14:30 - 16:00

Osnove za isključenje gospodarskog subjekta s posebnim osvrtom na dostavu ažuriranih popratnih dokumenata kroz praksu DKOM-a i VUS-a

  Koji dokazi se mogu dohvatiti preko EOJN-a, a koji se moraju tražiti u sklopu ažuriranih popratnih dokumenata?
  Smije li se preko EOJN-a višekratno tražiti dohvat istog dokaza?
  U kojem trenutku ponuditelji moraju dokazati svoju sposobnost?
  Primjena članka 262. Zakona o javnoj nabavi i razlika u odnosu na  primjenu članak 263. Zakona o javnoj nabavi
  Kada se smije primijeniti članak 263. Zakona o javnoj nabavi (pojašnjavanje ažuriranih popratnih dokumenata) kroz praksu DKOM-a i VUS-a

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
(2 nastavna sata)

Damir Klemenčić, ovlašteni trener-predavač​

 

Potvrde o pohađanju programa usavršavanja izdaju se polaznicima programa.

 
vrh stranice