Zagreb, 6.3.2020.

Organizator d.o.o.

održava radionicu na temu

AKTUALNOSTI U PRIMJENI ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I
 ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

petak, 6. ožujka 2020. u 10,00 sati

Zagreb, Hotel International,
Miramarska cesta 24 

Predavači:
 Akademik JAKŠA BARBIĆ, 
professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu
TINA JAKUPAK, mag. iur.,
sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
MIRTA MATIĆ, dipl. iur.,
sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

 

SPORNA PITANJA PRIMJENE ZTD-a i ZSR-a

 • tvrtka
 •  predmet poslovanja
 • uplata dionica i poslovnih udjela unosom nekretnine u društvo
 • kodeks korporativnog upravljanja HANFA-e i Zagrebačke burze
 • registar dionica
 • isključenje prava glasa u društvima kapitala
 • stjecanje članstva u društvu s ograničenom odgovornošću i upis u sudski registar
 • odnos Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o obveznim odnosima

akademik JAKŠA BARBIĆ, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

 

SUDSKA PRAKSA VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

 • privremena mjera u povodu tužbe radi pobijanja odluke glavne skupštine
 • privremena mjera u parnici povodom opoziva člana uprave d.o.o.
 • aktivna legitimacija vjerovnika društva protiv članova uprave i članova društva  nakon otvaranja stečajnog postupka nad društvom   
 • aktivna legitimacija za pokretanje parnice radi naknade skupne štete nakon otvaranja stečajnog postupka 
 • odštetni zahtjevi u korist društva
 • bračni drugovi kao suovlaštenici na poslovnom udjelu
 • opoziv člana uprave
 • pobijanje odluka nadzornog odbora

MIRTA MATIĆ, dipl. iur., sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

 

AKTUALNOSTI U SUDSKOM REGISTRU

Zakon o sudskom registru

 • upis adrese elektroničke pošte
 • podaci za stečajnu/likvidacijsku masu
 • osnivanje trgovačkog društva na daljinu bez punomoćnika
 • brisanje subjekta upisa koji se nije uskladio sa zakonom

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

 • upisi u glavnu knjigu
 • evidencijski podaci
 • postupak upisa – prijava i dr.
 • provedba upisa
 • prestanak subjekta i brisanje subjekta upisa

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

 • postupak osnivanja
 • sadržaj elektroničkih obrazaca u postupku osnivanja d.o.o. i j.d.o.o. na daljinu bez punomoćnika

Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra

TINA JAKUPAK, mag. iur., sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu

 
vrh stranice