Branko Hrvatin - izlaganja

Izlaganje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Branka Hrvatina na savjetovanju s temom "Naknada neimovinske  štete – nove hrvatske orijentacijske medicinske tablice za procjenu oštećenja zdravlja" u Opatiji, 23. i 24. rujna 2010.

Reforma pravnog obrazovanja HAZU - 30. siječnja 2007.

Konferencija - Hrvatski izazovi u reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala Preporodna dvorana Opatička 18 - 30. listopada 2006.

Nacionalni program suzbijanja korupcije HAZU - 10. ožujka 2006.

vrh stranice