Kazneno pravo - Milan Petranović, mag. iur.

 

"Mlađe punoljetne osobe u novom Kaznenom zakonu", Aktualna pitanja novog kaznenog zakonodavstva, Inženjerski biro, Zagreb, 1999.

Pojam mlađe punoljetne osobe (osoba koja je u vrijeme počinjenja djela navršila 18, a nije navršila 21 godinu života) uvedena je u naše kazneno zakonodavstvo izmjenom Krivičnog zakonika 1959. godine.
Kategorija mlađe punoljetne osobe u europskim državama različito je riješena. Međutim, u većini ovih država pod ovim pojmom podrazumijevaju se osobe u dobi od 18 do 21 godine života, što je, dakle, prihvaćeno i u našem Zakonu o sudovima za mladež (čl. 2. ZSM)...

Cijeli tekst    MS Word  PDF

"Neka razmatranja o problematici identiteta presude i optužbe", Aktualna pitanja novog kaznenog zakonodavstva, Inženjerski biro, Zagreb, 2001.

Predmet ovog rada je pitanje identiteta presude i optužbe, odnosno u kojoj je mjeri sud vezan činjeničnim opisom kaznenog djela iz optužbe (subjektivni i objektivni identitet). Pitanje identiteta presude i optužbe posebice je važno glede prakse sudova jer ovo pitanje u teoriji i praksi još uvijek zadaje kaznenoprocesne probleme...

Cijeli tekst    MS Word  PDF

"Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom", Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, Inženjerski biro, Zagreb, 2000.

U ovom radu ukazali smo na osnovnu problematiku koja se javlja u postupku oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom, s ciljem da se pomogne sudskoj praksi u primjeni kaznenomaterijalnih i kaznenoprocesnih odredaba koje se odnose na navedenu mjeru.

Cijeli tekst    MS Word  PDF

"Zakon o kaznenom postupku i izbor iz sudske prakse", Inženjerski biro, Zagreb, 2004.

"Zastara kaznenog progona i izvršenja kaznenih sankcija", Aktualna pitanja novog kaznenog zakonodavstva, Inženjerski biro, Zagreb, 2002.

U ovom radu ukazuje se na osnovnu problematiku koja se javlja u primjeni odredaba Kaznenog zakona o zastari kaznenog progona i izvršenju kaznenopravnih sankcija...

Cijeli tekst    MS Word  PDF

vrh stranice