Vrhovni sud Republike Hrvatske u drugostupanjskom Državnoodvjetničkom stegovnom vijeću odbacio žalbu glavne državne odvjetnice

19.05.2023.

Dana 11. svibnja 2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske u drugostupanjskom Državnoodvjetničkom stegovnom vijeću odbacio je žalbu glavne državne odvjetnice protiv odluke Državnoodvjetničkog vijeća kojom je D.J. zamjenik glavne državne odvjetnice oslobođen stegovne odgovornosti za stegovno djelo koje mu je stavljeno na teret.

Stegovno vijeće ovog suda ponovno je zauzelo pravno shvaćanje da prema odredbama Zakona o državnoodvjetničkom vijeću, kao posebnom zakonu u odnosu na Zakon o kaznenom postupku, nije dopuštena žalba glavnoj državnoj odvjetnici protiv odluke vijeća kojom je zamjenik državnog odvjetnika oslobođen stegovne odgovornosti, jer taj Zakon to ne propisuje.


Sadržaj teksta odluke možete pročitati na linku ispod:

I Kž SODO 3/2023-3

 

glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić

vrh stranice