Građansko pravo - Branko Hrvatin, mag. iur.

 

 
crtica
"Izlučni prigovor i tužba protiv ovrhe" Hrvatska pravna revizija 4/2004
 
 
Pri provedbi konkretne ovrhe, koja je dakle već zahvatila individualno određenu stvar ili pravo (kao stvar odnosno pravo ovršenika), može doći do situacije da je zahvaćena stvar ili pravo imovina treće osobe, odnosno na kojima treće osobe imaju takva prava koja sprječavaju da se na tim predmetima provede ovrha. To znači da daljnjom provedbom ovrhe na toj konkretnoj stvari (pravu) može nastupiti povreda prava treće osobe - koja se u konkretnoj ovrsi ne pojavljuje kao stranka...
 
Cijeli tekst  PDF (1.3MB)
 
crtica
"Iznošenje i utvrđivanje činjenica te predlaganje dokaza"  Informator br. 5185 (2003)
 
crtica
"Naknada troškova parničnog postupka" Hrvatska gospodarska revizija 47/1998 i Aktualnosti hrvatskog gospodarstva i pravne prakse (1998)
 
crtica
"Nasljednopravni ugovori" Novo nasljedno pravno uređenje, Narodne novine (2003)
 
 
...nasljednopravni ugovori bili bi oni koji su obuhvaćeni propisom odredbi čl. 102. i 104. ZN, dok naprotiv ugovor o budućem nasljedstvu (čl. 103.) i ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života pretka (čl. 106. do 115. ZN), te ugovor o doživotnom uzdržavanju nisu nasljednopravni ugovori sukladno tom određenju, već su to ugovori koji proizvode određene nasljednopravne učinke...
 
Cijeli tekst  PDF (2MB)
 
crtica
"Nekretnine u pravnom prometu" (1998)
 
crtica
"Nove činjenice i novi dokazi kao razlog za ponavljanje postupka" (1994)
 
crtica
"Nove činjenice i novi dokazi za ponavljanje postupka" Pravo u gospodarstvu 33/1994
 
Svrha prijedloga za ponavljanje postupka, izvanrednog pravnog lijeka, jest uz ostale redovne i izvanredne pravne lijekove, ostvarenje zahtjeva za najvišom mogućom pravilnosti suđenja koja se ovim pravnim lijekom ostvaruje na način da se, u postupku pokrenutom prijedlogom za ponavljanje postupka, kad je već nastupila pravomoćnost napadane odluke, nepravilna odluka suda ukine, da se u pravilu, ista pravna stvar ponovo raspravi, te na osnovi takvog novog raspravljanja i utvrđenog činjeničnog stanja donese nova, valjana i pravilna odluka koja će stranci na zakonit način pružiti pravnu zaštitu...
 
Cijeli tekst  PDF (1.51MB)
 
crtica
"Novi Zakon o obveznim odnosima" Zbornik radova Organizator(2005)
 
crtica
"Novine u parničnom postupku" (2003)
 
crtica
"Novo nasljednopravno uređenje" (2003)
 
crtica
"Novo ovršno pravo" Narodne novine (2004)
 
crtica
"Novo ovršno pravo 2005." (2005)
 
crtica
"Novosti i otvorena pitanja pravne i gospodarske prakse" (1999)
 
crtica
"Novote u parničnom postupku" Pravo, 42 Organizator(2003)
 
crtica
"Novote u ovršnom postupku" Pravo u gospodarstvu 44/2005
 
 
...U članku se obrađuju temeljne izmjene Ovršnog zakona onim redoslijedom kakav je u samom Zakonu, uz prikaz pojedinih instituta koji su ovom, posljednjom, Novelom doživjeli najbitnije promjene...
 
crtica
"Obiteljski zakon" Narodne novine (2004)
 
crtica
"Odgoda ovrhe" (1999)
 
crtica
"Odgoda, obustava i završetak ovrhe" Hrvatska gospodarska revizija 47/1998 i Ovrha u gospodarskoj i sudskoj praksi (1998)
 
crtica
"Određivanje i provedba ovrhe" Reforma ovršnog i stečajnog prava, Organizator (1999)
 
crtica
"Ovrha i stečaj" (2003 i 2004)
 
crtica
"Ovrha u gospodarskoj i sudskoj praksi" (1998)
 
crtica
"Ovršni postupak radi vraćanja zaposlenika na rad ili službu" Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavsta i sudske prakse (2002)
 
 
...Ovršni postupak za vraćanje ovrhovoditelja (zaposlenika) na rad osnosno službu pokreće se podnošenjem prijedloga za ovrhu koji, sukladno odredbi čl.35. st.1. Ovršnog zakona, mora sadržavati uz podatke koji su nužni da bi se po ovom podnesku moglo postupati (oznaku suda, naznaku ovrhovoditelja i ovršenika) i tražbinu čije se ostvarenje traži, sredstvo kojim ovrhu treba provesti, naznaku ovršne isprave na temelju koje se traži ovrha, te zahtjev za ovrhu...
 
Cijeli tekst  PDF (1.5MB)
 
crtica
"Povrat u prijašnje stanje u parničnom i ovršnom postupku" Novosti i otvorena pitanja pravne i gospodarske prakse (1999)
 
crtica
"Prigovor treće osobe u ovršnom postupku" Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse (2003)
 
 
...U ovom radu daje se prikaz pravnog položaja trećih osoba koje tvrde da u pogledu predmeta ovrhe imaju takvo pravo koje sprječava ovrhu te instituta prigovora treće osobe u ovršnom postupku kao pravnog sredstva kojim pri provedbi ovrhe u odnosu na određene predmete i u određenim stadijima ovršnog postupka štite svoja prava i pravne interese...
 
Cijeli tekst  PDF (2.3MB)
 
crtica
"Reforma ovršnog i stečajnog prava" (1999)
 
crtica
"Stjecanje prava vlasništva na nekretninama i zaštita prava vlasništva" Hrvatska gospodarska revzija 48/1999 i Nekretnine u pravnom prometu (1999)
 
crtica
"Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu nekretnina" (2004)
 
crtica
"Vraćanje radnika na posao u parničnom i ovršnom postupku" Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse - godišnjak 9/2002
 
 
U ovom članku autor piše o osnovnim procesnim pretpostavkama nužnim za ostvarenje sudske zaštite prava iz radnog odnosa vraćanjem radnika na posao, ukazujući na praksu sudova ali i na određene dileme koje primjena takvih stajališta izaziva. Zaključujući da se u razmjerno velikom broju slučajeva i nakon dobivanja zaštite u parničnom postupku konačna realizacija vraćanja radnika na posao ostvaruje kroz ovršni postupak, autor upućuje na sudsku praksu u primjeni instituta ovršnoga postupka pokrenutog radi vraćanja radnika na rad...
 
Cijeli tekst 123 PDF (3.9MB)
 
crtica
"Zabilježba pravnih činjenica po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Ovršnom zakonu" (2004)

 

vrh stranice