Jednostavna nabava

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

Za provođenje postupaka nabave robe i usluga do procijenjene vrijednosti 26.540,00 EUR odnosno radova do 66.360,00 EUR Vrhovni sud Republike Hrvatske - kao naručitelj primjenjuje procedure nabave propisane Pravilnikom o procedurama jednostavne nabave i stvaranja ugovornih obveza u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske br. Su-VII-44/2022 od 1. veljače 2023.

Obavijesti o postupcima jednostavne nabave stavljaju se na internetsku stranicu /financije-i-nabava.aspx  i dostupni su najmanje 20 dana.

Nabava 2023.

Uredske potrepštine

Dokumentacija o nabavi – Uredske potrepštine, Ev. br. 3/23: PDFDOCX

Tehnička specifikacija - Troškovnik – Uredske potrepštine - Prilog II., Ev. br. 3/23: XLSX

Nabava 2022.

Sistematski pregled službenika i namještenika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Izjave stručnog povjerenstva, čl. 80 ZJN: PDF
1. Dokumentacija o nabavi, Ev. br. 19/202: PDF, DOCX
2. Prilozi:
- Ponudbeni list - Prilog I.A s dodatkom I.B: PDF, DOCX
- Troškovnik - Tehnička specifikacija – Prilog II.: PDF, DOCX
- Izjava o nekažnjavanju – Prilog III.: PDF, DOCX
- Izjava ponuditelja o stručnoj-specijalističkoj osposobljenosti medicinskog osoblja – Prilog IV.: PDF, DOCX
- Izjava o raspolaganju medicinskom opremom za pružanje usluge – Prilog V.: PDF, DOCX
3. Odluka o odabiru-Sistematski pregled državnih službenika i namještenika, Ev. br. 19/22: PDF, DOCX
- Zapisnik o otvaranju ponuda: PDF, DOCX
- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: PDF, DOC

Održavanje elektroinstalacija i strojarskih instalacija (sustava grijanja i hlađenja)
1. Dokumentacija o nabavi usluga održavanja elektroinstalacija i strojarskih instalacija, Ev. br. 7/22
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - održavanje elektroinstalacija i strojarskih instalacija, Ev. br. 7/22
3. Odluka o odabiru - nabava usluge održavanja elektroinstalacija i strojarskih instalacija, Ev.br. 7/22

Uredski materijal
1. Dokumentacija o nabavi - Uredski materijal, Ev. br. 3/22
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - Uredski materijal - Prilog II., Ev. br. 3/22
3. Odluka o odabiru-Uredski materijal ev. br. 3-22

Toneri i tinte
1. Dokumentacija o nabavi - Toneri i tinte, Ev. br. 4/22
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - Toneri i tinte - Prilog II., Ev. br. 4/22

Materijal za čišćenje i održavanje
1. Dokumentacija o nabavi - Materijal za čišćenje i održavanje, Ev. br. 5/22
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - Materijal za čišćenje i održavanje - Prilog II., Ev. br. 5/22

Nabava 2021.

Materijal za čišćenje i higijenu
1. Dokumentacija o nabavi - Materijal za čišćenje i higijenu, Ev. br. 4/21
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - Materijal za čišćenje i higijenu - Prilog II., Ev. br. 4/21
3. Odluka o odabiru - Materijal za čišćenje i higijenu, Ev. br. 4/21

Uredski materijal
1. Dokumentacija o nabavi - Uredski materijal, Ev. br. 2/21
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - Uredski materijal - Prilog II., Ev. br. 2/21
3. Odluka o odabiru - Uredski materijal, Ev. br. 2/21

Održavanje elektroinstalacija i strojarskih instalacija (sustava grijanja i hlađenja)
1. Dokumentacija o nabavi usluga održavanja elektroinstalacija i strojarskih instalacija, Ev. br. 5/21
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - održavanje elektroinstalacija i strojarskih instalacija, Ev. br. 5/21
3. Odluka o odabiru - Održavanje elektroinstalacija i strojarskih instalacija, Ev. br. 5/21

Toneri i tinte
1. Dokumentacija o nabavi - Toneri i tinte, Ev. br. 3/21
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - Toneri i tinte, Ev. br. 3/21
3. Odluka o odabiru - Toneri i tinte, Ev. br. 3/21

Nabava 2020.

Izjava predsjednika o nepostojanju sukoba interesa - čl. 80. ZJN

Materijali i sredstva za čišćenje i higijenu
1. Dokumentacija o nabavi - Materijal za čišćenje i higijenu, Ev. br. 4/20
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - Materijal za čišćenje i higijenu - Prilog II., Ev. br. 4/20
3. Troškovnik - ispravak - 30.6.2020. - Materijal za čišćenje i higijenu - Prilog II., Ev. br. 4/20
4. Troškovnik - II. ispravak - 1.7.2020. - Materijal za čišćenje i higijenu - Prilog II., Ev. br. 4/20
5. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 17.7.2020. - Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu, Ev. br. 4/20
6. Odluka o odabiru 20.7.2020. - Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu, Ev. br. 4/20

Uredski materijal
1. Dokumentacija o nabavi - Uredski materijal, Ev. br. 3/20
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - Uredski materijal - Prilog II., Ev. br. 3/20
3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Uredski materijal - Ev. br. 3/20
4. Odluka o odabiru ponude - Uredski materijal - Ev. br. 3/20

Toneri
1. Dokumentacija o nabavi - Toneri, Ev.br. 2/20
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - toneri, Ev.br. 2/20
3. Odluka o odabiru tonera 27.4.2020. - Vrhovni sud RH
4. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 24.4.2020. - nabava tonera

Održavanje elektroinstalacija i strojarskih instalacija
1. Dokumentacija o nabavi usluga održavanja elektroinstalacija i strojarskih instalacija
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - održavanje elektroinstalacija - hlađenja i grijanja
3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 1.4.2020.
4. Odluka o odabiru - održavanje elektro-klima instalacija 2020.

Zdravstveni pregled službenika i namještenika VSRH
1. Dokumentacija o nabavi - Zdravstveni pregled, Ev. br. 15/20
2. Tehnička specifikacija - Troškovnik - zdravstveni pregled, Ev. br. 15/20
3. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave od 13.10.2020., Ev. br. 15/20
4. Dokumentacija o nabavi - Zdravstveni pregled, Ev. br. 15/20
5. Prilozi
- Prilog I.A, I.B i I.C - Ponudbeni list
- Prilog II. - Tehnička specifikacija - Troškovnik - zdravstveni pregled, Ev. br. 15/20
- Prilog III. - Izjava o nepostojanju razloga za isključenje
- Prilog IV. - Izjava o poreznim obvezama
- Prilog V. - Izjava o stručnoj osposobljenosti medicinskog osoblja
6. Odluka o odabiru ponude - zdravstveni pregled, Ev. br. 15/20

 

Nabava 2019.

Dokumentacija o nabavi - Uredski materijal, Ev.br. 1/19
Tehnička specifikacija - Troškovnik - Uredski materijal, Ev.br. 1/19 (xlsx)
Odluka o odabiru - Uredski materijal, Ev.br. 1/19 (5.9.2019.)

Dokumentacija o nabavi - Toneri, Ev.br. 2/19
Tehnička specifikacija - Troškovnik - Toneri, Ev.br. 2/19
Odluka o odabiru - Toneri, Ev.br. 2/19 (5.9.2019.)

Dokumentacija o nabavi - Materijal za čišćenje i higijenu, Ev.br. 4/19
Tehnička specifikacija - Troškovnik - Materijal za čišćenje i higijenu, Ev.br. 4/19 (xlsx)
Odluka o odabiru - Materijal za čišćenje i higijenu, Ev.br. 4/19 (5.9.2019.)

 

 

Nabava 2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske korisnik je sustava "Stanje kadrova" i poziva gospodarske subjekte koji se bave sličnom djelatnošću na dostavu ponude za nadogradnju i održavanje navedenog sustava u 2018. godini na temelju dokumentacije koja se nalazi u privitku:

Rok za dostavu ponude je do 27. listopada 2018. do 16,00 sati, na adresu: Vrhovni sud Republike Hrvatske, Zagreb, Trg N. Zrinskog 3. Ponuda se može poslati i elektroničkim putem na adresu: nabava@vsrh.hr ili mirjana.mlinaric@vsrh.hr 
Kontakt: Branko Ceboci, tel. 01-4862-2015.

Dokumentacija o nabavi - Uredski materijal i materijal za higijenu i čišćenje, Ev.br. 2/18 i 7/18
Tehnička specifikacija - Troškovnik - Uredski materijal i materijal za higijenu i čišćenje, Ev.br. 2/18 i 7/18 (xlsx)
Dokumentacija o nabavi - Uredski materijal i materijal za higijenu i čišćenje (izmjena od 17.7.2018.)
Tehnička specifikacija - Troškovnik - Uredski materijal i materijal za higijenu i čišćenje (izmjena od 17.7.2018.)
Dokumentacija o nabavi - 1. izmjena i objašnjenje (od 18.7.2018.)
Zapisnik (od 19.7.2018.)
Odluka o odabiru (od 20.7.2018.)

Dokumentacija o nabavi - Toneri, Ev.br. 3/18
Tehnička specifikacija - Troškovnik, Ev.br. 3/18 (xlsx)
Dokumentacija o nabavi - Toneri (1. izmjena od 18.7.2018.)
Dokumentacija o nabavi - objašnjenje i izmjena (od 18.7.2018.)
Zapisnik (od 19.7.2018.)
Odluka o odabiru (od 20.7.2018.)

 

Nabava 2017.

Dokumentacija o nabavi – Uredski materijal i materijal za higijenu, Ev.br. 8/17 i 11/17
Tehnička specifikacija- Troškovnik- Uredski materijal i materijal za higijenu, Ev br. 8/17 i 11/17 (xlsx)
Odluka o odabiru ponude - uredski materijal i materijal za higijenu 28.7.2017.

Dokumentacija o nabavi – Toneri, Ev.br. 9/17
Tehnička specifikacija – Troškovnik-Toneri, Ev.br. 9/17 (xls)
Odluka o odabiru ponude - toneri - 31.7.2017.

vrh stranice